2019-11-20

Samarbete inom hälsa, sjukvård och kommun

Microsoft Teams är ett verktyg i snabb utveckling. Flera riktigt intressanta funktioner har kommit den senaste tiden och många fler är på gång. Speciellt intressant är de nya funktionerna anpassade för hälso- och sjukvård.

Peter Möller
Peter Möller
Lösningsarkitekt

Microsoft vision är att kunna ge användarna de funktioner och information som just de behöver via Teams.

Vi börjar med exemplet med en vårdarbetare. Det kan vara en läkare som skall kolla till en patient.

En integration med sjukhusets journalsystemet som använder standarden FIHR ger läkaren tillgång till de nödvändiga uppgifterna om patienten direkt i Teams via en nya app som heter "Patienter". Detta gäller både i en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Självklart lagras all denna informationen på ett säkert sätt i Teamets lagringsyta i bakomliggande Exchange Online. Givetvis så behöver man ta ställning juridiskt runt var man får lagra patientinformation innan en integration sätts upp.

Om man vill diskutera tillfälligt runt en patient kan man skapa en Team eller gruppchat och här på ett säkert sätt använda kameran och ta och lägga in en bild direkt i chatten. Här har man möjlighet att rita direkt på bilden för att tydliggöra t.ex. en skada. Denna bilden sparas inte på den mobila enheten utan finns bara i Teams. I dagsläget saknar många bra säkra möjligheter till detta och tvingas skicka bilder som mms mellan mobiler i en situation där man prioriterar patientens akuta hälsoläge framför att följa patientlagringsdirektiv.

Om man i en akut situation vill nå en kollega så finns det en ny funktion för detta.
Man väljer i ett meddelande utropstecknet och sen alternativet "Brådskande"

Mottagaren kommer då att notifieras var annan minut under 20 min tills den läser meddelandet.

Möjlighet att lägga in och hänvisa till en kollega i sitt statusmeddelande om man inte är tillgänglig gör det också lätt för andra att få hjälp direkt från en tillgänglig person. Detta meddelande är sen aktivt till dygnets slut. Alla som sen chattar med personen får då upp meddelandet och nås av informationen.

Digital vårdplanering

En riktigt intressant sak är att man nu tagit ett grepp runt det vi i Sverige kallar digital vårdplanering. Alltså möjlighet för läkare och övrig personal att ha videoplanerings och avstämningsmöte med patient över Teams. Istället för att ta sig in till sjukhus eller vårdcentraler vilket både tar tid och belastar både ekonomin och miljön.

Ett användningsområde i en kommun kan vara möten med socialkontoret.

Man kommer att kunna skapa mallar för olika typer av möten som man sen använder för att skapa en inbjudan.

Man kan lägga till anteckningar inför mötet som bara kan läsas av interna personer. Ut till patienten går sedan en inbjudan via ett mail med en opersonlig avsändare t.ex. sjukhusets centrala e-postadress. Patientens inbjudan består av ett anpassat meddelande med en Teams-möteslänk.

Det är bara att ansluta med Edge eller Chrome webbläsare alternativt ladda hem teamsappen.

Många kör i dagsläget digital vårdplanering i Skype och denna funktionen kommer bli allmänt tillgänglig i nästa år. För er som redan nu vill testa på detta finns möjlighet att ansöka om ett vara med i "Public Preview".

Min uppmaning till er nu är att ni börjar titta på dessa hjälpmedel och utvärdera hur just ni kan nyttja dessa verktyg för att få en bättre arbetsdag och en ännu bättre patientupplevelse.

Dra nytta av nya funktioner för att på så sätt frigöra tid till det som är det viktigaste, patienten.

Inspireras med om möjligheterna med Teams här