Hoppa till huvudinnehåll
Är du intresserad av att förenkla din hantering och installation av dina PC-klienter? Låt då Autopilot ta bort behovet av att använda manuella, unika scriptade installationer, för att istället låta installationen ske per automatik.

Tre fördelar med Windows Autopilot

Kostnadseffektivt

Genom att använda den förinstallerade mjukvaran, så minskar behovet av underhåll av image och certifieringsprocesser. Microsoft Autopilot är en molntjänst och genom att använda den så får er verksamhet en automatisk hantering av PC-installationer. Detta resulterar i kortare ledtider, vilket bidrar till en kostnadseffektiv hantering.

Bättre användarupplevelse

Enheten kan skickas ut direkt till slutanvändaren, som sedan enkelt kan starta upp sin nya enhet och börja jobba direkt. Autopilot ger användaren möjlighet att bevaka installationen genom att följa hela installationsprocessen.

Automatik

It-avdelningen behöver inte längre vara en del av installationsprocessen. När enheten startas upp av slutanvändaren ansluter den till molntjänsten Microsoft Intune för att hämta inställningar och applikationer, som är anpassade för aktuell användare och verksamhet. Autopilot vägleder användaren genom installationsprocessen.

Enklare klientaktivering med Autopilot

Atea har ett tätt samarbete med Microsoft kring Autopilot och är Gold Certifierad Partner. Vi är marknadsledande licens-, moln- och kompetenspartner i Sverige med en geografisk spridning på över 30 orter och ett hundratal Microsoft-certifierade konsulter. 
Atea har tagit fram olika tjänster för att hantera registrering, uppdatering, förkonfigurering och avregistrering av din verksamhets enheter genom Autopilot.

Ateas Autopilottjänster

1. Registrera

Vi kan hjälpa dig att registrera på olika sätt beroende på vilka förutsättningar och önskemål din verksamhet har. Antingen, utför vi hela registreringen av enheten till Microsoft Azure med hjälp av hårdvarans serienummer, eller så kan vi förse er med nödvändig information i CSV-format, för att underlätta er egen registreringsprocess. 

2. Uppdatera

Vi säkerställer att senaste uppdateringarna och versionen från Microsoft blir installerade. Genom uppdateringarna får era enheter de senaste korrigeringarna och säkerhetsförbättringarna, vilket bidrar till stabilitet och effektivt nyttjande.

 

3. Förbereda

Vi möjliggör en effektiv installationsprocess genom att registrera enheten, uppdatera den med den senaste Windowsversionen, de senaste korrigeringarna och säkerhetsförbättringarna. Vi nyttjar funktionen pre-provisioned deployment som är inbyggd i Windows 10, så att enheten kan startas upp och hämta alla inställningar som förutbestämts.

4. Avregistrera

Vi erbjuder avregistrering av enheten, när den inte längre ska eller kan nyttjas i er verksamhet. En korrekt hantering i samband med avregistreringen möjliggör en optimal hantering i en återbruksprocess, med bästa fördelning mellan återanvändning och återvinning. Detta är en grundförutsättning för att skapa en hållbar livscykelhantering av er verksamhets samtliga enheter. Viktigt att tänka på: för att Atea ska kunna utföra tjänsten Avregistrera måste vi även ha genomfört registreringen.

Vad är Autopilot?

Molndrivet

Molndriven tjänst för installation av PC-enheter

Modern teknik

Inget behov av traditionell imagehantering

Redo för slutanvändaren

Nya enheter kan levereras direkt till slutanvändaren

Tidseffektivt

Slutanvändaren kan vara igång med en ny enhet på kort tid

Kontakta mig gärna

Linnéa Bjurquist
Erbjudandeansvarig