Hoppa till huvudinnehåll
För att möta konkurrensen och skapa smarta, mer kundnära energitjänster gör Halmstad Energi och Miljö plattformen Microsoft 365 till en gemensam arbetsplats för verksamhetens 300 medarbetare.
Halmstad Energi och Miljö
Atea 365
Halmstad
En enhetlig arbetsplats som stärker kundrelationer.

Energi är en marknad i förändring, där krav på energieffektiva lösningar påverkar konsumenternas beteende. Digitala tjänster där vi kan följa vår energikonsumtion och därmed göra smartare val blir allt viktigare. För en traditionell leverantör av fjärrvärme, el, nätverk och renhållning som kommunalägda Halmstad Energi och Miljö, även kallat HEM, innebär det att både spelplanen och konkurrenssituationen förändras.

– Många av våra produktleveranser har hittills stannat vid tomtgränsen. För att möta konkurrensen från företag som jobbar nära slutkunden och redan idag kapitaliserar på våra leveranser, behöver vi förflytta oss förbi elmätarna och in i fastigheterna, säger Eric Ericsson, chef för verksamhetsutveckling och it på Halmstad Energi och Miljö.

Vässar sig för att möta konkurrensen

De mest uppenbara konkurrenterna är företag som erbjuder digitala lösningar för energieffektivisering i hemmet. 

En digital arbetsmiljö ger rätt förutsättningar för att möta kundernas krav, menar Eric Ericsson.

Eric Ericsson nämner även de telefoni- och bredbandsbolag som genom sina erbjudanden redan befinner sig inne hos kunden och enkelt kan koppla på fler tjänster.

– Flera aktörer gör det vi också skulle kunna göra, de krokar arm med kunden och säger: ”Vet du vad? Vi kan hjälpa dig att bli mer energieffektiv”. Vi behöver helt enkelt lyfta vår kompetens och vässa våra tjänster, så de inte springer om oss, säger Eric Ericsson.

Nya typer av betalningslösningar, som effektpris-modellen i Göteborg eller spotpris per timme, kommer också påverka hur och när vi laddar bilen eller sätter på tvättmaskinen. Det ökar ytterligare efterfrågan på nya digitala kundanpassade lösningar för smartare energianvändning, anser Eric Ericsson.

Energi-lingo

Effektpris-modellen i Göteborg

Göteborg Energi Nät AB inför en ny prismodell som ska motverka effekttoppar i elnätet. Med den nya prismodellen kan kunderna aktivt påverka effektsituationen och se resultatet av insatsen på den egna elnätsfakturan.

Spotpris

Betyder dagligt pris och fastställs av Nord Pool Spot, den nordiska elbörsen. Spotpriset som hela tiden baseras på tillgång och efterfrågan sätts timma för timma.

Utformar en säker och flexibel arbetsplats

– Snart har alla våra kunder uppkopplade elmätare och då gäller det för oss att följa med in på andra sidan porten. Den förflyttningen är digital och för att klara den måste vi ha en digital arbetsmiljö som ger oss de rätta förutsättningarna att möta kundernas krav på smarta energilösningar.

Därför befinner sig Halmstad Energi och Miljö mitt inne i ett digitaliseringsprojekt som fått namnet Digga HEM. Med hjälp av Microsoft 365 håller de på att bygga en säker och flexibel arbetsplats där alla jobbar på ett nytt och likformigt sätt. När all information och data blir enhetlig och lätt att strukturera, skapar det nya möjligheter för förbättrad kundservice och framtida affärer.

 

Alla måste förstå varför

Målet med Digga HEM är att ge samtliga 300 medarbetare en gemensam kunskapsbas kring hur M365 kan hjälpa dem att jobba både smartare och mer effektivt. Och när Eric Ericsson säger alla spelar det ingen roll om medarbetaren jobbar på ekonomiavdelningen, säljer fjärrvärme eller kör renhållningsfordon. Alla måste förstå varför detta är så viktigt. För att lyckas är kommunikation en av de viktigaste delarna av Digga HEM, understryker Eric Ericsson. Därmed har 80 procent av projekttiden haft fokus på information och kompetensförflyttning och endast 20 procenten på de tekniska förutsättningarna.

– Ska samtliga medarbetare kunna göra den personliga och mentala förflyttning som krävs måste vi vara tydliga med hur konkurrensen ser ut och varför HEM behöver genomgå denna digitala förändringsresa.

HEM, Halmstads energi- och miljöbolag

Halmstad Energi och Miljö, även kallat HEM, är Halmstad kommuns energi- och miljöbolag som levererar el, värme, kyla, renhållning och energitjänster.

Kan skapa värde med data

Avdelningar och medarbetare har olika behov men med Digga HEM får de ett gemensamt ramverk.

– Det handlar inte om att alla måste jobba på samma sätt men vi måste lära oss att jobba likformigt. På så sätt får vi kontroll över och kan bättre dra nytta av vår data. Då kan vi också skapa mer relevanta erbjudanden för våra kunder.

Ökad kunskap kring informationssäkerhet är en stor och viktig del av projektet och alla medarbetare har deltagit i olika webbutbildningar som tagits fram internt. För att öka kompetensen kring möjligheterna med M365 har HEM tagit hjälp av Atea.

 

porträtt på man i kontor

Uppskattar lyhördheten

– Här var det väldigt viktigt för oss att hitta en partner som förstod värdet av vår kompetensförflyttning och som insåg varför vi behöver hitta ett gemensamt arbetssätt. Atea har mött upp jättebra och har lyckats fånga och möta våra medarbetare där de befinner sig kompetensmässigt.

En av de stora utmaningarna har varit att personalens digitala resa sett så olika ut. Vissa medarbetare har ansett sig överkvalificerade för den här typen av kompetensutveckling. Andra, som kanske aldrig använt en dator, har därför inte förstått vitsen med att ägna tid åt att lära sig hur M365 fungerar.

– Det blir en utmaning när vi är så många och så olika. Vi startade med samma insatser för alla, men har också skapat en anpassad utbildning för att lyfta dem som har en längre resa framför sig.

”Med Digga HEM tar vi tillsammans ett steg närmare målet att jobba närmare våra kunder”

— Eric Ericsson, chef för verksamhetsutveckling och it

Champions stöttar kollegor

För att ta till vara på energin hos de som brinner lite extra för it och digitalisering har HEM utsett en grupp medarbetare som kallas Champions. Det är personer som redan kan använda programvarorna och gärna bidrar med extra support och stöd till kollegorna.

– Våra Champions har varit en viktig framgångsfaktor. De hjälper till att driva projektet och dessutom avlastar de it-avdelningen genom att bli första linjens support, säger Eric Ericsson.

 

två män pratar med varandra i kontorslandskap

Små anpassade grupper

Alla kompetenshöjande insatser har skett digitalt, vid åtta tillfällen och i grupper på mellan tio och femton deltagare. Teori har varvats med praktiska övningar i att använda Teams, Sharepoint, OneDrive och Outlook. 

Kom igång med Microsoft 365

Atea 365 är vår metod som leder dig hela vägen från visionsarbete till färdig implementation av Microsoft 365.

Läs mer här och kontakta oss om du vill veta mer.

Valet av mindre grupper har varit medvetet för att ge alla möjlighet att få svar på sina frågor.

– Vi ville inte köpa ett färdigt utbildningspaket. Upplägget har vi i stället tagit fram i samarbete med Ateas duktiga pedagoger. De har varit både varit lyhörda för våra önskemål och bidragit med sina tankar och kloka idéer, säger Eric Ericsson och berättar om en bra och kontinuerlig dialog kring hur det går och regelbundna avstämningar varje vecka.

Ökad kompetens om hybrida arbetssätt

Arbetet med att bygga upp en gemensam digital kunskapsbas pågår för fullt och det är än så länge för tidigt att prata resultat, anser han. Ändå använder Eric Ericsson gärna ord som framgångsrecept. Inte minst när han pratar om it-chefens arbete med att utse Champions, och om hur sammansättningen sett ut i Digga HEM-projektets ledarskapsteam.

– It-chefen har varit betydelsefull, men det har varit lika viktigt att ha med representanter för HR och kommunikation. Det innebär att vi haft tydligt fokus på människan och kommunikationen så väl som på den tekniska kunskapen.

Under 2021 har målet alltså varit att skapa en bred bas där alla medarbetare fått viktiga baskunskaper om informationssäkerhet och om hybrida arbetssätt genom M365 som gör det möjligt att jobba både på kontoret och på distans.

 

man sitter i fåtölj

Kommer närmre kunderna

Nästa steg är att med Atea som moderator sätta upp ett ramverk och ett styrdokument för datalagring och på så sätt säkerställa ett gemensamt arbetssätt i de olika verktygen.

– Det är tillsammans vi bygger vår framgång. Vi har valt att börja med att ge våra medarbetare en gemensam baskunskap och tillgång till de verktyg de behöver för att effektivisera sitt arbete oavsett var i organisationen de jobbar. Med Digga HEM tar vi tillsammans ett steg närmare målet att jobba närmare våra kunder, sammanfattar Eric Ericsson.

Eric Ericsson på HEM – 3 tips för en lyckad förändringsresa!

Kommunicera. Informera. Var tydlig.

Alla måste förstå varför den digitala förändringsresan behövs och varför det är så viktig att vi jobbar enhetligt. De måste inse varför vi behöver uttrycka oss på samma sätt när vi bygger våra databaser så att all data vi skapar kan användas i flera sammanhang. Lägg 80 procent av fokus på information och utbildning och 20 procent på teknik.

Hitta en kompetent och lyhörd samarbetspartner som fångar upp medarbetarna där de befinner sig. Vi är alla olika och det går inte att utgå från att alla lär in på samma sätt som du själv. Ge alla rätt förutsättningar med olika modeller för in- och utlärning. Vissa vill läsa sig till ny information. Andra vill lyssna, medan en tredje kanske vill se och göra. Vill du nå resultat måste föreläsningar och workshop anpassas efter deltagarna.

Ta vara på den energi och vilja till förändring som redan finns i verksamheten. Lyft fram Champions eller ambassadörer bland de som redan ligger i framkant när det gäller it och digitalisering. De utgör en viktig grupp som representerar olika avdelningar och som vi vet kommer bidra med många goda idéer när vi tar fram vårt styrdokument.

Text: Susanna Lindgren
Foto: Anders Andersson