2022-09-27

Digital och kontinuerlig kompetensutveckling är vägen framåt i en allt snabbare värld

Teknikutvecklingen har skapat oändliga möjligheter. Samtidigt bidrar den utbredda kompetensbristen inom it-sektorn till problem. Cecilia Lindhagen, affärsområdeschef för Digital Workplace på Atea menar att inlärningen måste bli tillgänglig för fler – och mer meningsfull än tidigare.

Den snabba teknikutvecklingen gör att många organisationer har svårt att hinna med att utbilda sin personal. Kompetensbrist är ett växande problem som påverkar i princip alla företag, och den dystra trenden ser ut att fortsätta.

Cecilia Lindhagen, affärsområdeschef, flexibel arbetsplats

I dagens landskap är det livsviktigt att ta till sig kunskap kontinuerligt, att ständigt hålla den aktuell och befästa den, menar Cecilia. 

TechSveriges rapport “IT-kompetensbristen” uppskattar att it-sektorn kommer att ha ett underskott på närmare 70 000 tjänster år 2024 om rätt åtgärder inte vidtas. Problemet är globalt och pekas i en rapport från Gartner ut som det enskilt största hindret mot att implementera ny teknik i verksamheten, före faktorer som kostnader och säkerhet.

– Utvecklingen i it-sektorn går enormt fort just nu, förklarar Cecilia Lindhagen, Affärsområdeschef Digital Workplace på Atea. Tekniken har skapat väldigt många digitala fördelar, och alla företag är angelägna om att ta till sig nya möjligheter. Det skapas nya roller och nya jobb i ett rasande tempo, och det leder till att det blir allt svårare för organisationer att hålla sin personal uppdaterad på det senaste.

Gamla metoder fungerar inte

Den uppenbara åtgärden är förstås att utbilda medarbetarna. Men att skicka de anställda på kurs är inte alltid den effektivaste åtgärden.

– Den typen av utbildning fyller ett syfte men tenderar ofta att vara rätt snäv, menar Cecilia Lindhagen. Personalen kommer tillbaka från kursgården och har djupare kunskap om kanske ett eller två viktigare ämnen. Men i dagens landskap är det livsviktigt att ta till sig kunskap kontinuerligt, att ständigt hålla den aktuell och befästa den.

Cecilia Lindhagen menar att löpande kompetensutveckling har blivit extremt viktig i samtliga branscher – inte bara för företagen utan också för medarbetarna.

– Omvärlden rusar framåt. Relevant kunskap behövs för att vara anställningsbar, men ger också en vidare trygghet i och med att man förstår vart man är på väg, och att ens färdigheter inte är föråldrade, säger hon.

Avsätt tid för ny kunskap

I grunden är det här en ledarskapsfråga. Cecilia Lindhagen menar att organisationer behöver skapa ett klimat där det finns ett intresse för omvärlden, där man följer utvecklingen hos andra, håller koll på vad som är relevant, och därefter diskuterar och provar den nyvunna kunskapen. Det måste finnas en öppenhet för att testa nya verktyg och metoder, och en vilja att avsätta tid för att göra det.

Att satsa på kunskap kan ibland uppfattas som ytterligare en belastning som läggs på personalen, men det bör istället presenteras som en helt nödvändig och långsiktig strategisk möjlighet.

Cecilias fem bästa tips för att lyckas med kompetensutvecklingen

Etablera en digital plats för att dela kunskap.

Fundera över var ni ska hämta inspiration - både internt och externt.

Öronmärk tid för medarbetare att i grupper resonera om ny kunskap.

Skapa ett tillåtande lärandeklimat och se till att ledare är involverade, bidrar med sin kunskap och lyfter upp individer som delar med sig av sina insikter.

Och kanske viktigast av allt: se ny kunskap som möjligheter – inte hinder.

– I en stressad vardag är det förstås inte alltid enkelt att avsätta tid för ny kunskap, säger Cecilia Lindhagen. Men det finns digitala verktyg som underlättar. Man behöver inte längre träffas fysiskt, numera finns bra digitala ytor där man kan dela och resonera om nyvunnen kunskap med människor både inom och utanför den egna organisationen. Men arbetsgivaren behöver arbeta aktivt med detta. En del medarbetare har ett eget driv och vet vad de behöver för att utvecklas, medan andra behöver mer ledarskap. Ofta kan det vara bra att erbjuda en mix av obligatoriska och frivilliga utbildningar.

Initiativen som förenklar personalens utbildning

På Atea arbetar man aktivt med frågorna genom en rad initiativ. Atea Career Program erbjuder olika utbildningsspår som syftar till att proaktivt lyfta relevanta kompetenser som man ser kommer bli viktiga framöver. Ett exempel är säkerhet som under det senaste året blivit mer och mer aktuellt. Programmet består av självstudier och lärarledda lektioner under en avgränsad tid. Utbudet matchas mot behovet – utbildningsplatserna söks av de anställda men tillsätts i dialog med chefer.

För att göra löpande kunskap tillgänglig för alla har Atea även skapat portalen Atea Learning – en lärportal som samlar utvalda digitala utbildningar. Portalen riktar sig mot alla anställda och är en del av en samlingsplats på Atea där medarbetarna hittar allt för sin utveckling.

– Det finns enormt mycket forskning att ta del av gratis idag, men vi behöver diskutera den med andra och testa den praktiskt, förklarar Cecilia Lindhagen. Organisationer som vill vara konkurrenskraftiga även framöver behöver erbjuda forum för detta. Kom ihåg att vår nyvunna kunskap om att samverka digitalt ger oss möjligheter att interagera snabbare och mer effektivt. Den som bäst lyckas dra fördel av möjligheterna kommer att vinna.