2020-12-15

Det nya arbetslivet - tiden är inne

Hos Microsoft så pratar man om det nya arbetslivet. ”Med hjälp av Det Nya Arbetslivet kan vi anpassa vårt arbete, jobba där det passar oss och underlätta yrkes- och familjeliv till varandra.”

Johan Haglund
Johan Haglund
Competence Area Developer
Händer som tvättar sig med handsprint med dator i bakgrunden

Den digitaliseringsrevolution som tagit fart i år ute hos våra företag och myndigheter har verkligen bidragit till att gå i linje med det. Något vi med största sannolikhet kommer se allt mer ske i olika former under 2021. Som företag så vinner man mycket på att ha med sig det budskapet när man bygger och förmedlar sin företagskultur till sina anställda för att möta den ändrade situationen.

Fler arbetsgivare ger möjlighet till distansarbete

Många arbetsgivare har under året blivit tvungen att släppa på vissa tyglar när det gäller möjligheten till distansarbete.

För att kunna leva upp till den utvecklingen även i fortsättningen så kommer it-avdelningar och verksamheter sättas på prov. Där det kan handla om system och applikationer som är designade utifrån helt andra förutsättningar, till det även processer och riktlinjer som inte hängt med utvecklingen.

Användarna, har de samma krav fast de har olika arbetsuppgifter och behov?

Svaret på det är troligen nej. Om man inte tar hänsyn till det så kommer de inte kunna vara lika produktiva och troligen inte heller så nöjda. Att jobba på distans ökar flexibiliteten men säkerheten och användarupplevelsen blir allt viktigare att ha kontroll på.

Genom våra molnleverantörer och de tjänsterna som vi kan nyttja där, kan vi bidra till att modernisera en arbetsplats genom att tillgodose och möta nya krav, få en ökad funktionalitet och öppna upp för nya arbetssätt och innovation.

Visste du att .. ?

Vi i Sverige är duktiga på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Enligt den senaste Network Readiness Index (NRI) jämförelsen toppar vi listan igen i världen precis som år 2019. Årets rapport fokuserar på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av COVID-19.

Morgondagens arbetsplats idag

Genom att sätta användaren i centrum med rätt verktyg skapar man arbetsglädje, ökat engagemang och högre produktivitet. Atea CloudTrack Workplace ger dina medarbetare rätt förutsättningar för att uppnå en modern arbetsplats.

Utforska CloudTrack Workplace