2019-10-11

Uppgradera till Apple Business Manager och Apple School Manager

För att förenkla hanteringen av enheter och appar har Apple skapat en webbportal som kombinerar Device Enrollment Program (DEP) och Volume Purchase Program (VPP), och som kopplar funktionerna till din egen MDM-server. Portalen heter Apple Business Manager för företag, och Apple School Manager är varianten för utbildningsinstitutioner.

Emil Åbrink
Emil Åbrink
Kompetensansvarig

Utöver att ha en plats att hantera DEP och VPP erbjuder Apple Business Manager/Apple School Manager fler fördelar:

  • Stöd för flera MDM:er dit man automatiskt eller manuellt kan styra olika enheter till olika
    MDM:er. Man kan därför t.ex. hantera Macar i en MDM, och iPadar och iPhonar i en annan.
  • Appar från AppStore och Custom B2B-appar hanteras i samma gränssnitt.
  • Stöd för hanterade Apple-ID:n med iOS 13 och macOS 10.15 Catalina, vilket gör att det blir
    enklare att integrera i en Azure AD-miljö.

Deadline senast 1 december 2019

Senast den 1/12 måste användare av de gamla lösningarna med DEP och VPP uppgradera till Apple Business Manager respektive Apple School Manager.

Uppgraderingen görs lämpligen från antingen https://vpp.itunes.apple.com/ eller https://deploy.apple.com/ 

Processen att uppgradera tar normalt bara några minuter.

När uppgraderingen är slutförd kommer alla enheter som tidigare fanns i DEP och alla appar som tidigare fanns i VPP nu finnas i Apple Business Manager/Apple School Manager. Tokens fungerar som tidigare och behöver inte uppdateras förrän de löper ut. Uppdateringen sker då inifrån Apple Business Manager/Apple School Manager.

Efter uppgraderingen

Efter uppgraderingen kan du inte längre använda inloggningen till https://vpp.itunes.apple.com/
respektive https://deploy.apple.com/ , utan du behöver använda https://business.apple.com/
alternativt https://school.apple.com/

Några länkar som kan vara bra att läsa i samband med migreringen:

Behöver du hjälp med migreringen? Kontakta oss för mer information.