Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan AI förbättra svensk utbildning och vård & omsorg? Vad krävs för att målmedvetet använda AI för att främja en hållbar och rättvis samhällsutveckling? Är skolan redo för att möta nya krav för att förhindra och hantera skolattacker? Vi tar tempen på de hetaste frågorna i Almedalen. 

Start
26/6 2024, 08:00
Slut
27/6 2024, 17:00
Var
Visby

Vårt fokus i Almedalen

Skola

Hur kan AI främja undervisning och vilka idéer kan ett Hackaton generera? Hur kan skolan nyttja all sin data för att göra smarta beslut? Är skolan redo för att möta nya lagkrav på att motverka och hantera skolattacker? Var med oss för att diskutera och inspireras.

Vård & Omsorg

Hur kan vi använda till exempel AI och molntjänster för att säkerställa rätt behandling i rätt tid för att kunna leva så länge som möjligt? Och hur kan vi nu och i framtiden frigöra mänskliga händer som bidrar till en bättre vård och omsorg samtidigt som vi attraherar nya och befintliga medarbetare.

Hållbar it

Vad krävs för att målmedvetet använda AI för att främja en hållbar och rättvis samhällsutveckling? Kan vi samtidigt minimera de negativa konsekvenserna? Och vad krävs för att upphandling ska bidra till det hållbara samhället? Tillsammans diskuterar vi utmaningar och lösningar.

Agenda

2024-06-26
Hur utbildar vi för ansvarsfull användning av AI-verktyg i förskola och skola?
Seminarium

Skolväsendet står inför en ökad påverkan från artificiell intelligens (AI), vilket medför en mångfald av möjligheter och utmaningar. Hur kan vi säkerställa att alla elever får en likvärdig tillgång till utbildning, där AI-baserade verktyg inte förstärker ojämlikheter?

Tillsammans utforskar vi vilka strategier som kan användas för att minska klyftor och främja inkludering när AI integreras i undervisningen. Hur utvecklas lärarens roll när AI-teknologi skapar ett individualiserat lärande? Hur säkerställer vi att elevens integritet respekteras i interaktion med AI-baserade verktyg och plattformar?

Inriktning: Skola
AI-hackathon med fokus på utbildning
Workshop

I framtidens förskola och skola öppnar användningen av generativ artificiell intelligens (AI) upp spännande möjligheter för barn, elever och lärare. De teknologiska framstegen skapar unika möjligheter för att reformerar undervisningen och adressera de utmaningar som skolväsendet står inför.

Vårt AI-hackathon inleds med en kort inspiration. Deltagarna bildar sedan team och genererar idéer hur generativ AI kan användas i skolväsendet. Idégenereringen leds av verksamhetsutvecklare från Atea Education och i slutet av passet koras den bästa idén. AI-hackathonet avslutas med nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla idéer sammanställs och delas med deltagarna i efterhand.

Inriktning: Skola
Nya krav på att förhindra och hantera skolattacker – är skolan redo?
Panelsamtal/debatt

På senare år har flera allvarliga våldsdåd inträffat i svenska skolor. Nu föreslår skolsäkerhetsutredningen att skollagen ska ändras och att huvudmannen ska stärka beredskapen för att förhindra och hantera liknande situationer. Vad innebär förslaget och hur väl rustade är skolorna i dag?

Medverkande:
Jonas Trolle, Chef för Center mot våldsbejakande extremism Förbundsordförande, Skolledarna
Carl-Johan Ekelund, Säkerhetsspecialist, Atea Sverige AB
Alva Hellstrand, vice ordförande, Sveriges Elevkårer
Lisa Kilestad, Vårdnadshavare
Anna Robertsson, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB
Madelene Schöldberg, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB

Inriktning: Skola
Skola 2.0 AI - möjligheter för framtidens utbildning
Seminarium/föreläsning

Vad innebär den kvicka AI-utvecklingen för skolan? AI utvecklas för varje dag som passerar och hur kan den utvecklingen minska lärares arbetsbörda, bidra till elevernas kunskapsutveckling och demokratisera lärandet?

Lyssna till Anders Enström som arbetar som MA/NO/TK-lärare och hans tankar kring digitalisering och framtidsförmågor i skolan. Vi utlovar en annan bild än den politiska bilden av hur svensk skola ska ta de viktiga stegen mot den framtid som väntar våra elever.

Medverkande:

Anders Enström, Lärare och Ai-inspiratör, Skapaskolan

Inriktning: Skola
Nya vägar för kompetensförsörjning inom vård och omsorg
Seminarium/föreläsning

Vård och omsorg har en utmanande demografi genom färre händer i framtiden. IT som stöd för medarbetarna är en nyckel för att klara utmaningen. Hur kan IT bidra till ett nytt arbetssätt som ger höjd status samt attraherar nya och befintliga medarbetare?

Susanne Åhman från Marks kommun berättar om hur de har omformat synen på kompetensutmaningen inom vård och omsorg genom sitt innovativa arbetssätt och en holistisk strategi. 

Medverkande:
Susanne Åhman, Socialchef, Marks Kommun
Malin Sölsnaes, Chef digitalisering av vård och omsorg, Atea Sverige AB

Inriktning: Välfärdsteknik
AI - frälsare eller förgörare?
Panelsamtal

Den gröna revolutionen och den digitala tävlar om samma resurser. Båda förväntas öka takten. Vad krävs för att målmedvetet använda AI för att främja en hållbar och rättvis samhällsutveckling? Kan vi samtidigt minimera de negativa konsekvenserna av denna teknologis frammarsch?

Medverkande:

Frida Faxborn, Näringspolitisk expert, TechSverige
Chiara Selvetti, Director Sustainable business, Atea Sverige AB
Patrick Couch, AI Business Developer, HPE

Inriktning: Hållbar it
2024-06-27
Forma morgondagens utbildning med datadriven skolutveckling och faktabaserade beslut
Seminarium

Hur kan skolväsendet bygga en datadriven kultur där faktabaserade insikter vägleder beslut och stöttar fortsatt utveckling? Datadrivna beslut, datadriven skolutveckling och dataliteracitet diskuteras mycket i dagens förskola och skola.

Tillsammans utforskar vi vägledande insikter för skolutveckling och beslutsfattande. Hur kan skolans utbildning stärkas med hjälp av data? Kan datadriven skolutveckling med dess obegränsade möjligheter skapa förutsättningar för elevers livslånga lärande?

Inriktning: Skola
Är datadriven skolutveckling vägen till ungas välmående?
Seminarium

Hur kan den omfattande mängden data som finns i förskolan och skolan användas för att främja välmående hos barn och unga?

Tillsammans utforskar vi på vilket sätt datadriven skolutveckling kan vara vägen till ungas välmående. Genom goda exempel från olika verksamheter belyser vi de möjligheter som tillgänglig data erbjuder.

Inriktning: Skola
Kan vi driva den hållbara omställningen med vår plånbok?
Panelsamtal med efterföljande lunchmingel

Upphandling är katalysatorn för hållbar omställning, men endast nio procent av offentliga upphandlingar innehåller miljökrav. Ambitioner finns men i slutändan är det priset som styr. Vilka är målkonflikterna och hur löser vi dem? Vad krävs för att upphandling ska bidra till det hållbara samhället?

Medverkande:

Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall
Tove Åhlström, Generalsekreterare, Nätverk för hållbart näringsliv (NMC)
Camilla Cederquist, specialist hållbar upphandling, Atea Sverige AB
Charlotta Pelagalli, expert inom offentlig upphandling, HPE

Inriktning: Hållbar it
Region Halland: Från vision till verklighet med satsning på AI och molntjänster
Seminarium/föreläsning

Sverige ligger efter i digitaliseringens inom vård och omsorg. Vi kan redan idag förutse sjukdomar som kan drabba oss genom att använda oss av teknik som redan finns. Hur kan vi använda AI och molntjänster för att säkerställa rätt behandling i rätt tid för att kunna leva så länge som möjligt? Ta chansen att lyssna in Anders Boustedt från Region Halland som banat väg för framsteg inom vården, genom att våga integrera AI och publika molnlösningar i sin verksamhet. I detta exklusiva seminarium under Almedalsveckan delar Anders med sig av erfarenheterna på resan från vision till verklighet, där säkerheten för patientdata står i centrum. 

Medverkande:
Anders Boustedt, Verksamhetschef informationsteknologi, Region Halland
Staffan Betinger, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige AB

Inriktning: Välfärdsteknik
Barn och ungdomars skärmtid i hem och skola
Seminarium/föreläsning

Skärmtiden hos unga skapar debatt både i Sverige och internationellt. Hur ser föräldrar på barn och ungas skärmtid, i hem och skola?

Atea har tillsammans med Novus undersökt föräldrars attityd och inställning gällande barn och ungas skärmtid. Vi presenterar resultat och diskuterar rapportens utfall.

Inriktning: Skola

Har du frågor? Kontakta någon av oss

Örjan Johansson
Örjan Johansson
Chef Skola
Skicka e-post
Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg
Skicka e-post
Chiara Selvetti
Chiara Selvetti
Hållbarhetschef
Skicka e-post
MISSA INTE VÅRT MINGEL

Tillbaka till framtiden - ett historiskt framtidsmingel om skolan

Här hittar du oss

Mellan 26-27 juni hittar du Atea på Restaurang Bolaget.

Restaurang Bolaget, Stora Torget 16, 621 56 Visby. Hitta hit.