Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensutvecklingsmaterial

Här hittar ni färdigt material som ni kan använda i ert utvecklingsarbete. Materialet innehåller inspirationsfilmer med tillhörande frågebatteri, för att trigga i gång diskussioner och djupare reflektioner som en del av er kompetensutvecklingsresa.

Inspiration för er kompetensutveckling

Kompetensutvecklingsmaterialet kan till exempel vara användbart vid arbetslagsmöten, ledningsarbete, ämneslärarkonferenser och liknande.

 • elev-lärarperspektiv
 • föräldraperspektiv
 • ledningsperspektiv
 • it-tekniskt perspektiv  

Håll utkik - sidan uppdateras med nytt material löpande.   

Se filmen och diskutera

Reflektera individuellt över följande frågorna nedan. Utgå i diskussionen från era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av filmen.

Frågor

 1. Vad innebär det att “designa” undervisningen med stöd av digitala verktyg? Hur kan du och dina kollegor utveckla planeringar och undervisning samt involvera eleverna i högre utsträckning för att skapa delaktighet?
 2. Samtala kring begreppen nedan och deras betydelse i filmen. Vad ser du och dina kollegor för likheter/skillnader kopplat till er verksamhet
 3. Pedagogerna i filmen pratar om ”ökad effektivitet” både i arbetet med eleverna och i sitt eget för & efterarbete. Diskutera och dela era tankar med varandra.
 4. Samhället och skolan behöver gå hand i hand? Vi ska möta eleverna där de befinner sig. Vad betyder det för ert fortsatta arbete? Behöver ni förändra och eller utveckla arbetssätt?

Se filmen och diskutera

Reflektera individuellt över följande frågorna nedan. Utgå i diskussionen från era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av filmen.

Frågor

 1. Hur ser er bild ut av en pedagogisk ledare? Samtala och diskutera rollen.
 2. Hur organiserar er verksamhet ledningsgruppen så att det bidrar till delaktighet och meningsfullhet för eleverna?
 3. Samtala och diskutera elevhälsans roll i ledningsgruppen utifrån filmen och koppla till er organisation.
 4. På Västerportskolan har de tagit elevrådet ”på allvar”, deras arbete är ”på riktigt”. Hur tänker du och dina kollegor kring elevrådet för att bland annat undvika ”skendemokrati”.

Se filmen och diskutera

I filmen berättar biträdande rektor att de digitala verktygen är en del av deras kulturresa och de ställer krav på att alla lärare ska använda digitala verktyg i alla ämnen. För att arbeta på skolan ställs det krav att alla lärare har en "lägsta nivå" och att de t.ex. är "Apple teacher". Hur säkerställer och arbetar ni i er verksamhet gällande kunskap och kompetens?

Frågor

 1. Pedagoger och elever pratar om att "läraren följer med hem" Diskutera era tankar kring detta och det "flippade klassrummet"
 2. Filmen belyser tillgängligt lärande för alla elever. Hur tänker ni kring detta? Samtala och diskutera.
 3. På vilket sätt tycker ni att de digitala verktygen ger eleverna fler chanser/möljigheter till att lyckas? Samtala och diskutera.

 

 

Se filmen och diskutera

Filmen från Köpings kommun visar vikten av samarbete på olika nivåer i styrkedjan kring det digitala stödet och processerna. Titta på filmen och samtala kring frågorna med dina kollegor. Fundera på hur det ser ut i din/er verksamhet och vad det önskvärda läget är.

Frågor

 1. I filmen berättar Malin att tack vare de tydliga roller som finns i organisationen så vet hon vem hon ska vända sig till i olika ärenden. Hur ser rollfördelningen ut hos er?
 2. Anders beskriver hur de i Köping arbetar mot en gemensam vision som verksamhet och it har tagit fram tillsammans. Hur ser det ut hos er?
 3. Länken mellan skola och it är viktig menar Anders, och en bra struktur som stödjer det arbetet är en framgångsfaktor. Vad tänker du kring det? Samtala med dina kollegor.
 4. I filmen pratar Christer om it-miljön som ett självspelande piano. Hur ser det ut hos er?
 5. Det pratas även om "tillsammans-känsla" och att det suddar ut gränsen mellan it och skola. Vad väcker det för tankar hos dig? Diskutera med dina kollegor.

Se filmen och diskutera

Filmen från Steningehöjdens skola i Sigtuna belyser hur digitaliseringen tar skolan till nästa nivå. Titta på filmen och samtala kring frågorna med dina kollegor. Fundera på hur det ser ut i din/er verksamhet och vad det önskvärda läget är.

Frågor

 1. På Steningehöjden är digital förmåga ett tydligt fokusområde. Ge några exempel på hur ni arbetar i er verksamhet med denna förmåga.

 2. På skolan anser man att det är viktigt att variera innehållet i undervisningen för att behålla elevernas motivation och engagemang. Vad ser du och dina kollegor för likheter och skillnader kopplat till er verksamhet? Samtala och diskutera.

 3. I filmen tas begreppet adekvat digital kompetens upp. Lärare blir adekvat digitalt kompetenta samtidigt som eleverna blir det. Universitetslektor Susanne Kjällander menar att lärare som lyckats med sina arbetssätt och metoder i sin undervisning när det digitala kom in har bland annat utforskat samt kommer fram till resultat och mål tillsammans. Hur definierar ni begreppet adekvat digital kompetens och hur arbetar ni i er verksamhet med detta? Ge gärna några goda exempel på hur du och dina kollegor arbetar tillsammans. Behöver ni utveckla eller förändra arbetssätt? Diskutera gärna med varandra.

 4. Vi ser att Steningehöjdens skola har nått ett bättre resultat och tagit digitaliseringen till nästa nivå utifrån genusperspektivet och meritvärden. Kan du lyfta några exempel som den här skolan har gjort och som även du skulle kunna applicera på din egen verksamhet? Samtala och diskutera.

 5. I filmen ges några tips på att lyckas med digitaliseringen, till exempel att våga och att fråga. Vad tar du med dig från filmen som du vill arbeta vidare med? Hur får ni alla kollegor delaktiga och involverade i skolans digitalisering? Samtala och diskutera.