Hoppa till huvudinnehåll
Att skapa beredskap för hybrid undervisning är ett sätt att skapa förutsättningar för framtidens lärande. ​
Hybridundervisning illustration

Är ni beredda för hybridundervisning?

Att vara förberedd för den hybrida lärsituationen handlar om att utöka möjligheten till lärande för elever. I de fall där elever av olika anledningar inte kan närvara på plats i klassrummet kan de vara med på lektionen ändå via fjärrundervisning. Det leder till ökad lektionsnärvaro och minskad stress för elever samt reducerat extraarbete för lärare i och med att man slipper ta ifatt förlorad undervisning. 

Genom att du skapar dig en beredskap med en helhet inom viktiga områden (se exempel nedan) så optimeras lärsituationen till att bli så bra som möjligt.

Att nyttja möjligheterna med digitala verktyg och arbetssätt är viktigt. Det går i linje med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet samt förberedelserna inför Digitala Nationella Proven (DNP), som enligt Skolverkets tidsplan ska börja användas 2024.

Så här hjälper vi er

strategi

Strategi

Genom vår metod för strategiska workshops kan vi hjälpa till att skapa en plan och prioriteringsordning för den hybrida lärsituationen.

kompetens

Kompetens och förändringsledning

Vi vet att det krävs insatser över tid för att ta till sig nya arbetssätt och ny teknik. Vi hjälper er med denna förändring.

plattform

Plattform

Med vår metodik och utbildningsplanering för den tekniska plattformen hjälper vi till att arbeta fram ett eller flera arbetssätt så att lärsituationerna kan planeras och utföras för hybrid undervisning.

teknik

Teknik

Vi hjälper er att se över vad ni har på plats idag och vilken teknisk utrustning som behövs för att möjliggöra deltagande på distans utan hinder. 

Fördelar med att ha en beredskap​

För elever

Elever kan fokusera på sitt lärande oavsett om de kan vara på plats i klassrummet eller inte. Alla använder samma plattform vilket underlättar elevers arbete i olika ämnen samt i kontakt med både lärare och andra elever. 

För lärare

Lärare kan till stor del driva sin undervisning på samma sätt oavsett om eleven är på plats eller på distans. Detta leder till minskat extraarbete. Utöver själva lärsituationen kommer lärare enklare kunna dela med sig av material och erfarenheter i kollegiet tack vare en gemensam plattform och ett gemensamt arbetssätt.

​Fördelar med Atea

För huvudman och skola

Huvudmän och skolor får hjälp att skapa förutsättningar för framtidens lärande. Med hjälp av ett strategiskt perspektiv kan de förbereda sin organisation för att arbeta i hybrida lärsituationer. Atea hjälper till med en långsiktig, proaktiv och hållbar förändringsresa. 

För It-avdelningen

IT-avdelningen använder resultatet av strategiarbetet för att ta deras del av planen vidare. Genom hjälp av Atea sätter de upp en effektiv hantering av teknik och plattform för att hela tiden kunna vara proaktiva gentemot sina skolverksamheter. 

Delta i en digital slöjdlektion

Vi bjöd in Jögge Sundquist (aka. Surolle) som är en av Sveriges mest kända slöjdare för att inspirera och visa hur man kan arbeta med slöjd på distans.

Under vår slöjdtimme lär Jögge ut klyvning, visar flera användbara täljgrepp och guidar dig genom hela processen. Stay sharp!

För rådgivning om hybridundervisning

Mattias Mattsson, Erbjudandeansvarig, skola
Mattias Mattsson
Erbjudandeansvarig