Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan
it i skolan Skola

Framgångsrik förändringsledning för skola

Hur leder man förändring på ett framgångsrikt sätt i skolan? Denna utbildning passar dig i ledande befattning inom skol- och förskoleverksamhet, skolförvaltning, IT och politik.

Framgångsrik förändringsledning

En framgångsrik integration av digitala verktyg i skolverksamheten ställer höga krav på förmågan att leda digitalt utvecklingsarbete. Därför har skolledares och huvudmäns digitala kompetens och förändringsledarskap lyfts som viktiga framgångsfaktorer i såväl styrdokument som forskning. Att strategiskt, systematiskt och uthålligt skapa förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter, är avgörande för att se digitalisering och verksamhetsutveckling bidra till förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse.

Tre fördelar med utbildningen

 

Digitaliseringsstrategin

Utgångspunkten är styrdokument, forskning och erfarenhet 

 

Långsiktighet

 Vi vägleder alltid i linje med långsiktig skolutveckling

 

Digitaliseringens möjligheter

Vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa en långsiktig utveckling

Mattias Mattsson

Tillbaka till Digitalisering i skolan