Tillbaka till Digital arbetsplats

Managed Workplace

Med Managed Workplace får du en avbrottsfri drift av verksamhetens it-arbetsplats. Vi hjälper dig med driften genom en fullt managerad och kontinuerligt uppdaterad klientplattform. Managed Workplace | Outsourcing

Avbrottsfri drift av it-arbetsplatsen —  från inköp till återanvändning

Den moderna arbetsplatsen är hållbar, kreativ och anpassad till individen, där medarbetarna kan välja vart de vill arbeta ifrån. Flexibiliteten kräver stöd av lösningar som möjliggör delning av data och dokument och digitala samarbetsformer. 

Med en managerad arbetsplats tar vi ett helhetsansvar för drift och support av din arbetsplats, på din befintliga hårdvara eller i samband med nyinköp av klienter. Detta inkluderar installation av programvara och applikationer, felsökning, patchning, image-hantering och proaktivt underhåll. Du slipper bevaka uppdateringar och livscykelhantering, utan kan istället lägga din tid på att arbeta mer verksamhetsnära och stötta organisationen i utveckling och innovation.

 

”Atea har hjälpt våra anställda att kunna fokusera mer på deras jobb och mindre på sina datorer”

— Lauri Pihlajasalo, Lösningsarkitekt på ISS Finland

Målgrupp

  • Medelstor eller stor verksamhet inom privat och offentlig sektor
  • Organisationer som vill lägga mer resurser på digitalisering och verksamhetsnära it
  • Organisationer som vill erbjuda sina anställda en modern arbetsplats med flexibilitet och tillgång utanför kontoret

Nytta

  • Avbrottsfri drift av verksamhetens it-arbetsplats, under hela livscykeln
  • Frigör resurser för it-avdelningen som kan arbeta mer verksamhetsnära, exempelvis med utveckling och innovation
  • Användarna får en mer effektiv vardag då de kan fokusera på sitt arbete utan att oroa sig om till exempel uppdateringar av programvara

Innehåll

  • Dygnet runt-bevakning och incidenthantering — våra experter löser problem dygnet runt
  • Total drift av din arbetsplats så som hantering, uppdatering och underhåll av applikationer, programvara, image och patchning
  • Certifierat enligt ISO standard för kvalitet, hållbarhet, informationssäkerhet, och antikorruption (ISO 9001, 14001, 27001 samt 37001)
Tillbaka till Digital arbetsplats
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer