Hoppa till huvudinnehåll
Genom att ta ett nytt grepp om insamling och analys av data har gruvföretaget Boliden ökat sin produktivitet och kan nu ta mer proaktiva affärsbeslut. Idag är verksamhetskritiska uppgifter tillgängliga i realtid 1 500 meter under jord, vilket skapar en säkrare arbetsplats och sätter innovationskraft i händerna på gruvoperatörerna.
Boliden
Skellefteå
Ta grepp om insamling och analys av data för att öka produktiviteten och ta mer proaktiva affärsbeslut.
3 värdefulla effekter av att samla data i samma plattform
  1. Ökad produktivitet tack vare bättre överblick av daglig produktion.
  2. Större möjlighet att vara proaktiv och snabbare förutse risker.
  3. Mer träffsäker planering och ökade synergieffekter mellan affärsområden.

Boliden har gått från att lagra stora mängder data i olika system till att samla, analysera och presentera all produktionsdata i ett molnbaserat it-verktyg. Informationen förpackas på ett enkelt och standardiserat sätt – och görs tillgängligt för företagets medarbetare i realtid. Enligt Andreas Stenlund, it-chef på Boliden, ger det en bättre överblick av den dagliga produktionen och ett mer träffsäkert beslutsunderlag.

– Tidigare behövde ledare logga in i olika system för att hämta data och lägga tid på manuella rapporter. Genom att samla data i en plattform kan vi snabbare prognostisera risker och investeringar, säger Andreas Stenlund.

Risker åtgärdas snabbare med digitala flöden

En och en halv kilometer ner i berget, där det är fuktigt, varmt och stundtals mörkt, når trådlös uppkoppling både människor och maskiner i realtid. I flera gruvor kan operatörerna nu få och ge statusrapporter i det nya it-verktyget via digitala plattor, istället för att fysiskt behöva ta sig till kontoren. Potentiella risker rapporteras direkt i systemet, vilket har förkortat tiden mellan identifierad risk och åtgärd. Att samla all data i en gemensam plattform gör också arbetet mer effektivt.

– Operatörerna fick tidigare vissa schemalagda arbetsuppgifter i pappersform inför sina skift. Nu får de arbetsuppgifter distribuerade till sig digitalt och i vissa fall automatiskt, baserat på data om aktuella förhållanden i gruvan, säger Andreas Stenlund.

”Tidigare behövde ledare logga in i olika system för att hämta data och lägga tid på manuella rapporter. Genom att samla data i en plattform kan vi snabbare prognostisera risker och investeringar”

Strategisk information gynnar innovation

Ytterligare en fördel med att sätta data i händerna på gruvoperatörerna är att de får bättre förutsättningar att påverka och fatta egna beslut. Andreas Stenlund menar att de som jobbar i hjärtat av verksamheten kan inta en expertroll och bidra till innovation när de får verktyg som förser dem med mer strategisk information.

Närbild på en medelålders man

I en artikel publicerad i Harvard Business Review lyfts just medarbetarnas roll fram, när AI gör det enklare och mer kostnadseffektivt att prognostisera. Den mänskliga nyfikenheten och förmågan till kritiskt tänkande är avgörande för att identifiera problemen som AI kan lösa, vilket har visat sig stämma hos Boliden.

– När medarbetarna får tillgång till enkelt förpackad data, dyker idéer och frågor upp om hur produktionen kan optimeras. Hur kan exempelvis maskinerna köras bättre nästa skift? säger Andreas Stenlund och fortsätter:

– Plötsligt har vi hundratals medarbetare som kommer på nya sätt att arbeta och skapa innovation så vi sätter nu upp processer för hur vi fångar flödet av alla idéer.

Två män står i en gruva och tittar på en platta - Boliden gruvor

AI-simulering kan minska utsläpp

Med hjälp av sensorer samlar Boliden utsläppsdata från både aktiva och nedlagda gruvor. Andreas Stenlund ser en rad möjligheter med att dra nytta av AI-simuleringar för att se hur justeringar i gruvan kan minska utsläpp på både kort och lång sikt. Miljöaspekten lyfts även fram av globala AI-experter2 som ett område där industrin kan dra nytta av exempelvis Machine Learning för att minska klimatavtryck. Ju mer data Boliden samlar i sitt nya digitala verktyg, desto mer träffsäkert blir beslutsunderlaget för framtida hållbarhetsinvesteringar.

Andreas Stenlund, it-chef, Boliden: Så kan digitalisering driva förändring och innovation
  1. Hitta rätt partner för digitaliseringsresan. Det kan vara svårt att driva förändring på egen hand. Boliden teamade med Atea och fick hjälp med konsulttjänster (systemutvecklare och BI/BA-specialister) för att identifiera rätt lösning.
  2. Digitalisera inte för sakens skull. En dålig process är en dålig process även när den digitaliseras.
  3. Identifiera verksamhetens behov och beteende innan du väljer teknik. Boliden samlar nu data i Microsoft Power BI.
  4. Arbeta agilt. Fastna inte i proof of concept-fällan. Ge dig ut i verksamheten och testa!
  5. Ge medarbetare möjlighet att it-innovera. It ska vara möjliggörare. Sätt upp spelplanen och få bollen i rullning. Ge sen personer i det operativa utrymme att vara innovativa.

Lyhördhet viktigt för modern it-chef

Vilket typ av ledarskap krävs egentligen för att ta ett helhetsgrepp av data i en komplex produktionskedja? För Andreas Stenlund har utgångspunkten varit att sätta organisationens behov framför teknik och att vara lyhörd för de som känner verksamheten bäst. Han understryker vikten av interna samarbeten för att skapa lösningar som kan stötta hela företaget att nå sina mål. I Bolidens fall har det inneburit att kroka arm med automationsavdelningen för att säkerställa att det nya analysverktyget är väl förankrat i det operativa.

– Verksamhetsnära it kräver flexibilitet och att it-chefen lyssnar på sitt team, experterna, liksom på medarbetare som kan det operativa i gruvorna. Resultatet är att vi nu utvecklat en arbetskultur som är långt ifrån ”vi på it och de i verksamheten”. Det har skapat ett sammansvetsat Boliden där it-avdelningens funktion är att stötta organisationen att bli mer konkurrenskraftig.

Har caset väckt din nyfikenhet?

Kundansvarig: Hendrik Hjärtberg
Erbjudandespecialist: Erik Karlsson

Text: Emma Lindgren
Foto: Jonas Westling