2024-02-20

AI-strategi – varför då?

Vad ska man göra, hur ska man göra, med vilka och när ska man göra det? Det är sådana frågor som en AI-strategi kan hjälpa din organisation med. Likaså behöver man adressera många olika perspektiv såsom informationssäkerhet, bias, hållbarhet, skalbarhet och inte minst AI governance.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Det är er AI-strategi som kan hjälpa er organisation att sortera i detta breda landskap så att ni kan skapa ett större värde för er organisation nu och framöver med hjälp av AI. 

Andra frågor som man behöver ta hänsyn till är vilket tidsperspektiv man kan ha i sin AI-strategi samt hur arbetet med AI ska integreras med andra närliggande tekniska områden, såsom IoT, öppna data, automation, 5G, big data och blockkedja. 

Kärt barn har många namn, och för vissa organisationer kan det vara mer relevant att utforma antingen en AI-roadmap eller en AI-policy. Det viktigaste är att varje organisation har en framåtriktad plan för att bättre rusta sig och göra kloka val, vilket i slutändan skapar ökat mervärde för organisationen. 

Inspiration från vår omvärld

Sverige  

Sverige har idag ingen nationell AI-strategi, dock finns det en  

Nationell inriktning för artificiell intelligens som publicerades 2018, underlaget är kortfattat. Mycket har ändå hänt inom AI fältet i Sverige och världen sedan 2018. Tiden får visa om det nyligen tillträde AI-kommission kommer att agera i frågan. 

“Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och i internationell jämförelse ligger Sverige i absolut framkant. Många länder har höga ambitioner för sin digitala utveckling och Sverige måste arbeta hårt för att utveckla och stärka arbetet."

Norge 

The National Strategy for Artificial Intelligence publicerades 2020 och det är ett omfattande underlag på 66 sidor och är framåtlutande. Värt att notera att Norge under 2023 utsåg en  Digitaliseringsminstier med eget departement. 

“It is difficult to predict the future, but we know that Norway will be affected by the age wave, climate change and increasing globalisation, and that in the coming years we must work smarter and more efficiently to remain competitive and maintain the same level of welfare. Digitalisation and new technologies are the key to achieving this, and artificial intelligence will be a vital component” 

Singapore  

Singapore's National Artificial Intelligence Strategy 2 publicerades 2023 och är en uppdatering av deras första AI-strategi som publicerades 2019.

”In 2019, Singapore published our first National AI Strategy, outlining plans to deepen the use of AI to transform our economy. To demonstrate the usefulness of AI, we embarked on national AI projects in areas like Education, Healthcare, and Safety & Security. We also invested in enablers to strengthen our AI ecosystem.” 

Kanada  

The Pan Canadian AI Strategi  Publicerades 2017 (Först i världen med en AI-strategi)  

“Our vision is that by 2030, Canada will have one of the most robust national AI ecosystems in the world, founded upon scientific excellence, high-quality training and deep talent pools, public-private collaboration and our strong values of advancing AI technologies to bring positive social, economic and environmental benefits for people and the planet ur vision is that by 2030” 

Lärdomar från vår omvärld  

Det är tydligt att länder runt om i världen närmar sig AI-frågan på olika sätt. En intressant reflektion är att Kanada år 2017 tog sig an världens första nationella AI-strategi. Vad var det som Kanada såg då som andra inte såg? Vidare är det relevant att fundera över varför AI har en så framträdande plats på den globala politiska agendan, medan det inte är lika betonat i Sverige. Vad är det Norge har identifierat som vi kanske har förbisett? Norge genomför en systematisk och holistisk satsning på nationell nivå för att utnyttja AI:s möjligheter och fördelar i samhällsservice. Oavsett hur vi betraktar det är det klart att AI redan idag och ännu mer i framtiden kommer att påverka hur vi kommunicerar, arbetar, socialiserar, lär, bygger och skapar. 

The Future is in the Making  

Sverige 5.0 - Ett framtidsscenario

Sverige 5.0 skulle kunna gestaltas med olika framtidsscenarion och illustreras utifrån många olika samhällsperspektiv, såsom lärande, folkhälsa, kultur, innovation, arbete, kreativitet, hållbarhet, livsglädje och de nya tekniska fälten. 

Läs Tonys blogpost Sverige 5.0 - Ett framtidsscenario

Hur ska man tänka kring en AI-strategi? 

Vi kan ta lärdomar från Amy Web ”A Futurists Framework for strategi Planning” hon menar att vi behöver bli bättre på att tänka både kortsiktigt och långsiktigt samtidigt som vi måste försöka förhålla oss till en utveckling som är inte linjär. 

Självklart måste vi ta hänsyn till att AI-fältet är omfattande, och det finns en betydande skillnad mellan att använda AI för att analysera data utan personuppgifter och data som innehåller sådan information. I ett strategi-/policy-/roadmap-underlag är det klokt att beskriva organisationens nuvarande situation, önskad framtid på både kort och lång sikt, och naturligtvis inkludera aspekter som informationssäkerhet, bias, Governance och hållbarhet. Jag kommer att utforska dessa ämnen mer detaljerat i en kommande bloggpost. 

 

Att tänka på tills vi ses igen… 

Har din organisation tagit fram en AI – strategi/policy/roadmap? Vilka tycker du är de viktigaste strategiska vägvalen framöver inom AI? Vad tycker du är det viktigaste vi kan lära oss från vår omvärld när det gäller AI? 

Slutord 

Den här gången vill jag avsluta med ett citat från Amy Webb. 

“While we cannot guarantee that we shall one day be first, we can guarantee that any failure to make this effort will make us last.” 

Vi på Atea hjälper gärna din organisation att utforma en AI-strategi. Vi har en bred kompetens som krävs för att vara en pålitlig partner i arbetet, med specialistkunskap inom områden som AI, etik, hårdvara, hållbarhet och säkerhet. 

Följ mig på Linkedin | Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare

Hör av dig. På Atea jobbar vi med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.