Tillbaka till Datacenter

Skydda ditt datacenter i molnet med Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkring i molnet skapar en fundamental trygghet för företag som driftar sin egen it. Vid en störning går det att på bara någon minut växla över till en kopia av it-miljön och på så sätt undvika kostsamma avbrott i verksamheten. Disaster Recovery som tjänst kompletterar befintlig VMware-plattform för maximal flexibilitet och enkelhet.

Det här är Disaster Recovery som tjänst

Katastrofsäkring i molnet skapar en fundamental trygghet för företag som driftar sin egen it. Vid en störning går det att på bara någon minut växla över till en kopia av it-miljön och på så sätt undvika kostsamma avbrott i verksamheten. Disaster Recovery som tjänst kompletterar befintlig VMware-plattform för maximal flexibilitet och enkelhet.

Ateas Disaster Recovery som tjänst är den första av sitt slag i Europa – optimerad för VMware.

  1. Avbrott påverkar produktionen minimalt
  2. Inga nya verktyg – tjänsten använder din befintliga VMware vCenter Server
  3. Flexibilitet ger kontroll – välj vilka virtuella servrar du vill skydda
  4. Hjälp med återställning efter virusattack – tack vare ögonblicksbilder av dina servrar kan man snabbt återställa dem vid ett angrepp
  5. Företagets ledning har full kontroll

Lär dig skydda ditt datacenter i 5 steg

Varje företag behöver en strategi för hur de ska agera vid avbrott i de system som hela verksamheten är beroende av. Katastrofåterställning som tjänst är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att realisera en sådan strategi - oavsett storlek hos företag.

Tillbaka till Datacenter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer