2023-11-22

Intryck från VMware Explore Barcelona 2023

Efter ett turbulent år med ett planerat uppköp från Broadcom och många spekulationer kring VMwares framtid från marknaden och branschen så var det mycket med stor spänning och intresse som kunder och partners återigen samlades i Barcelona för årets VMware Explore i början av november.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms

Redan första dagen stod det klart att tack vare att Broadcomuppköpet ännu inte gått igenom (p.g.a. att Kina motsatt sig delar av affären och därigenom bromsat upp slutförandet av uppköpet) så hade VMware fått ta fram Plan B vad gäller keynote/general sessioninnehåll samt en del av de breakouts som skulle ha fokuserat på den nya vägen framåt.

Spännande lanseringar

Trots den situation som VMware för stunden befinner sig i så var det rekordmånga deltagare efter omstarten som gjordes ifjol (efter pandemin). VMware delade upp lanseringarna över två dagar, men de största och mest intressanta kom förstås, i sedvanlig ordning, under första dagens keynote.

Raghu Raghuram på scen

Raghu Raghuram CEO på VMware, inledde första konferensdagens General Session med att hälsa välkommen och tillsammans med Hok Tan (CEO Broadcom), som under en kort sejour kom in på scenen och hälsade på publiken, satte de temat för de kommande lanseringarna där fokus för året var Hybrid/Multi Cloud och AI. Hok Tan uttalade också Broadcoms planer att snabba upp innovationstakten samt att satsa ännu mer pengar i R&D efter att köpet genomförts.

VMwares modell för molntransformation lanserades ju redan i fjol, men emfaserades igen under första dagens General Session och går under namnet ”Cloud Smart”. Tanken är att man tar en hybrid väg till molnet för att kunna genomföra förflyttningen på ett kontrollerat och säkert sätt och undvika det man beskriver som ”Cloud Chaos”.

Hock Tan

Det är tydligt att även VMware klivit ombord på AI-tåget som rusar genom branschen just nu, då deras budskap kring Hybrid Cloud/Multi Cloud nu även omfamnar AI i en mycket större omfattning än tidigare och en av lanseringarna var också det ramverk runt AI man byggt upp i samarbete med partners som NVidia, Intel och IBM – kallat ”Private AI” - för att kunna bygga säkra, privata AI-lösningar för företag som behöver ha kontroll över sitt data on-premise. Dvs. att man inte kan (eller vill) köra publika AI-tjänster.

Samarbetet med Intel och IBM kring AI var rykande färskt och breddar den satsning man redan idag har tillsammans med NVidia på AI Enterprise. Samarbetet med NVidia emfaseras också på stora scenen med en intervju med Jensen Huang där satsningen kring Private AI belyses och VMwares planer tillsammans med NVidia tydliggörs ytterligare.

VMware Private AI Foundation

VMware var också väldigt tydliga med att deras stora stöttepelare i allt från Multi Cloud till Private AI och bortom är VMware Cloud Foundation. Från stora scenen lanserades första dagen VMware Cloud Foundation 5.1 (med stora prestandaförbättringar för framförallt storage och GPU) och på samma sätt som man under så många år satt VMware vSphere och vCenter/ESX i första rummet så har VCF nu övertagit den taktpinnen och tycks vara svaret på det mesta vad gäller det infrastrukturella erbjudandet som VMware går till marknaden med.

För att ytterligare förstärka den känslan så lanserades ett samarbete med Google och deras Google Cloud AlloyDB Omni-databas där VCF och VMware Data Service Manager kommer att integrera med denna Postgresdatabas. Detta för att kunder skall kunna modernisera sin databashantering och omfamna AI-applikationer som en del av VCF-stacken.

Man lanserade också produkter för Edge – bl.a. nya VMware Edge Cloud Orchestrator som är VMwares svar på hur man i större skala skall kunna hantera Edgeinfrastruktur, med allt från uppdateringar till livscykelhantering.

På lagringssidan händer också en hel del spännande, bl.a. nya VMware vSAN 8 U2 med vSAN MAX som ger ändå upp till 7.2 PB data per cluster (ämnat för storskaliga lagringskunder) och vSAN 8.2 med nya arktitekturen ESA (Enterprise Storage Architecture) som ger både bätre prestanda och bättre skalbarhet än tidigare.

Sovereign Cloud fortfarande i starkt fokus

Under de första två dagarna av konferensen tas otaliga exempel på Sovereign Cloud-tillämpningar upp, med allt från ett ökat tjänsteerbjudande (man har fördubblat antal partners till 57 st. globalt) tillsammans med en starkt växande partnerskara med fokus på lösningar för säkra leveranser av Kubernes (mha bl.a. VMware Tanzu Mission Control), Private AI och VCF för AI-tillämpningar.

På temat säkerhet så lanserar man också VMware Live Recovery och Ransomware Recovery där fokus ligger på att skydda data mha Disaster Recovery och ransomware skydd (i form av ny funktionalitet kring bl.a. threat detection).

Summering

Det här året låg en tidvis outtalad frustration kring att uppköpet med Broadcom inte genomförts i luften. Trots det så genomför VMware en väldigt intressant och mycket innehållsrik VMware Explore som i lanseringsnivå ligger över paritet mot tidigare år. VMwares fortsatta satsningar på Kubernetes och Tanzuportföljen, samt deras massiva satsning på AI och den fortsatta fokuseringen på Hybrid/Multi Cloud bådar gott inför framtiden.

Det skall bli oerhört spännnade att följa VMware under det kommande året – förutsättningarna för en lyckad sammanslagning med Broadcom finns där och de lanseringar och det budskap man sänder resonerar mycket väl med branschens förflyttning inom såväl datacenter som moln och AI!