Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningen

I dagens snabbt föränderliga värld av molntjänster och ökande komplexitet står vi inför unika utmaningar när det gäller styrning av dessa tjänster. Vår globala utvecklingsorganisation använder främst AWS för våra innovativa projekt och utveckling (R&D). Vi möter komplicerade frågor kring hur vi styr och använder dessa tjänster. Det gäller särskilt AWS, vår huvudsakliga molnplattform för R&D. Det ökar behovet av att säkra, hantera och kontrollera användningen av tjänsterna i förhållande till deras syften. Dessutom är det viktigt att regelbundet granska och förstå kostnaderna för dessa tjänster över tid.

Lösningen

För att tackla dessa utmaningar samarbetade vi med Atea och deras Cloud Center of Excellence. Atea är en naturlig partner för oss med tanke på vårt långa samarbete. Vi ville lösa problemen med styrning inom Amazon Web Services, särskilt "AWS Identity Access Management" och "AWS IAM Identity Center". Atea, som är experter på AWS, gav oss råd och praktisk hjälp för att lösa dessa problem.

Resultatet

Atea's insatser gjorde att vi snabbt och effektivt kunde förbättra våra AWS-miljöer, där tjänsterna S3, EC2 och RDS används mest. Vi fick bättre kontroll, enklare sätt att granska kostnader och kände oss trygga med Atea's expertis. Den här optimeringen kommer att vara grunden för framtida projekt och samarbetet med Atea kommer att vara vår guide för framtida innovationer inom vår organisation.

Tre tips för att ta fram nya säkra lösningar baserat på molninfrastruktur:

Säkerställ att det finns en solid och väl etablerad grundstruktur för er molnmiljö, detta kommer att spara såväl tid och pengar i förlängningen.

Anlita en partner inom de områden som ni själva inte har tiden, resurserna eller kompetensen att hantera i egen regi.

Proaktivt åtgärda eventuella problem som kan uppkomma i en molnmiljö som växer. Det är i regel mindre kostsamt både i tid och pengar i jämförelse med att retroaktivt behöva komplettera eller helt revidera etablerade processer och strukturer.