Hoppa till huvudinnehåll
2021-12-22

Branden gjorde att Polarbröds vision förverkligades snabbare än väntat

Polarbröd hade bestämt sig. Deras egen it-avdelningen skulle utveckla verksamheten och affären. Branden på bageriet i Älvsbyn innebar två uppdrag för Ateas lösningsarkitekt. Att så snabbt som möjligt få i gång den affärskritiska driften – och sedan utforma en arkitektur som kan förändras i takt med verksamheten.

Ulrika Nybäck Journalist
Polarbröd: Vi ska tillbaka
Foto: Magnus Fond

I mitten av augusti 2020 hade Johan Bergman, lösningsarkitekt på Atea, precis loggat in för att
bekanta sig med Polarbröds it-miljö. Han ville förstå vilka flöden, strukturer och moduler som fungerade väl i den befintliga it-miljön och vad som behövde moderniseras.

Johan Bergman, lösningsarkitekt på Atea

– Jag visste att Polarbröds vision var att frigöra tid, så att deras egen it-avdelning kunde lägga mer tid på att utveckla lösningar som gör verksamheten effektivare. It-chefen Peter Fors ville att Atea skulle ta över drift, underhåll, säkerhet, backuper, molnlösningar och utveckling framåt i dialog med dem, säger Johan Bergman.

Oväntad rivstart på samarbetet

Men Johan och hans kollegor hann inte mycket mer än att studera nätverket i några timmar, och ha ett första möte om Disaster Recovery (ironiskt nog), innan branden inträffade natten till 24 augusti 2020.

– Starten på vårt samarbete blev intensivt på ett sätt som vi inte kunnat förutspå. I det akuta skedet handlade allt om att få ut servrar från den brinnande bygganden och placera dem i nya lokaler för att snabbt komma i gång med den mest affärskritiska driften, minns Johan Bergman.

Lokala kontakter är ovärderligt

Branden tog fart på natten 23 augusti och redan måndag eftermiddag 24 augusti hade Atea fått i gång affärsstödssystemet igen, vilket hade högsta prioritet. För även om verksamheten i Älvsbyn låg nere, var det viktigt att bageriet i Bredbyn kunde fortsätta baka, leverera och ta emot ordrar.

– Jag har tidigare arbetat på Älvsbyns kommun som it-arkitekt, bland annat med stadsnätet i Älvsbyn och fler delar av länet. Den erfarenheten och de kontakterna visade sig vara ovärderliga när vi skulle få godkännanden för nätverksförbindelser för Polarbröd. Tack vare Ateas lokala kontakter kunde vi få i gång driften på mindre än ett dygn, säger Johan Bergman.

Om en liknande brand hade inträffat i någon av de svenska storstäderna hade det tagit flera veckor att ansluta verksamheten till fibernätet och etablera nya förbindelser eftersom processen kräver godkännanden från flera parter, exempelvis nätverksoperatörer och nätägare.

Så ska Polarbröd låta fysisk produktion och digital teknik samverka

För att möta verksamhetens och kundernas behov måste it-avdelningen fokusera mer på utveckling och mindre på den löpande driften. Polarbröd hade redan påbörjat denna resa, när en brand slog ut tre fjärdedelar av produktionen. 

Läs kundcaset

Strömlinjeformade lösningar

Polarbröds servrar flyttades i det akuta skedet till ett datacenter i Öjebyn utanför Piteå. Några månader och strategiska beslut senare, flyttades de till Ateas datacenter i Umeå. Ateas datacenter är navet i den nya plattformen där Atea hanterar daglig drift, servrar, lagring, nätverk, underhåll och backuper och säkerhetslösningar.

– Vi satsade på strömlinjeformade lösningar i it-miljön. Nu finns samma standardiserade struktur, flöden och moduler i Bredbyn, Älvsbyn och på datacentret i Umeå, vilket gör drift, underhåll, säkerhetshantering, backuper och utveckling betydligt enklare. 

3 tips från lösningsarkitekten Johan Bergman – så skyddar du primärdata och processer
  1. Ta framen katastrofplan. Tänk igenom ett scenario med en brand eller översvämning. Vilken data är mest skyddsvärd? Vilka uppgifter och system behöver alltid fungera? Utifrån dessa frågor kan ni fatta beslut om backuper, Disaster Recovery och molnlösningar. 
  2. Skydda data och processer. Se till att ha högsta skyddsklass på er mest affärskritiska data. I Polarbröds fall fanns primärkopiorna av affärsstödsystemet kvar. Det gjorde att vi snabbt kom igång med de viktigaste servrarna.  
  3. Välj rätt it-partner. Välj en it-partner med förankring både lokalt och nationellt. De lokala kontakterna hjälper dig komma i gång snabbt vad som än händer. Samtidigt vill du ha tillgång till it-experter som är nischade inom många skilda områden – och de finns ofta spridda i olika delar av landet.

Moduler gör utvecklingen enklare

Det var också viktigt att bygga med standarder som gör nätverket säkert, modernt och flexibelt. Johan Bergman förklarar:

– Vi har en standard för bagerierna (produktionsmiljöerna), en för affärsstödsystemen, en för backuper och en för skrivare (print). När vi bygger standardiserade lösningar i moduler innebär det att vi kan uppgradera en enskild modul utan att vi måste göra krångliga och kostsamma justeringar i hela nätverket.

”Vi satsade på strömlinjeformade lösningar i it-miljön. Nu finns samma standardiserade struktur, flöden och moduler i Bredbyn, Älvsbyn och på datacentret i Umeå, vilket gör drift, underhåll, säkerhetshantering, backuper och utveckling betydligt enklare.”

Krishanteringen under branden förde minst två goda saker med sig.

– Vi svetsades samman som ett lag direkt, Polarbröd och Atea. Det har skapat ett förtroende även för framtida lösningar. Även om branden var en stor katastrof på många sätt, så är det enklare för en lösningsarkitekt att bygga en it-miljön från grunden. Vi hade dessutom räddat värdefull primärdata som affärsstödssystemet och uppgifter om brandväggarna. Utöver det har vi kunnat tänka och bygga på ett sätt som bättre stöttar Polarbröds behov idag.

Visionen blev verklighet

Idag kan innevånarna i Älvsbyn åter känna doften av nybakt Polarbröd, när vinden ligger rätt. Nyligen återinvigdes produktionslinje ett och planen är att ytterligare produktionslinjer ska återställas.

Sedan en månad tillbaka har visionen som Polarbröd skissade på för två år sedan realiserats. Atea hanterar idag all daglig it, bland annat underhåll, support, backuper, Disaster Recovery, moln- och säkerhetslösningar.

– Polarbröds it-chef Peter Fors och hans kollegor skissar hela tiden på förbättringsförslag. De satsar på förenkling, centralisering och molnlösningar som bidrar till automatisering, effektiv drift och smidigare logistik, säger Johan Bergman och fortsätter.

– Vi har ett nära samarbete med veckomöten och kortare avstämningar när det behövs. Det känns bra att jag och mina kollegor på Atea, får vara med och utveckla det här anrika företaget.

Ateas leverans till Polarbröd
  • Analys och rådgivning om hur it bäst stöttar verksamheten.
  • Design och implementering av en ny it-miljö, inklusive installation av nätverk och wifi.
  • Utformning av hybridleverans med molnserver, driftsäkerhetstjänst (Disaster Recovery) samt lokal process-it/hybrid datacenter.
  • Helhetsansvar för drift och underhåll av it-systemen. 
  • Service- och helpdesk för medarbetarna, som numera får all support via Atea, i stället för att ringa den interna it-avdelningen. I detta ingår även en beredskapsorganisation för kvällar, nätter och helger.