Tillbaka till Appar och system

Bättre vård och stöd vid rätt tillfälle med cVitals teleövervakning

Övervaka patienternas tillstånd intensivare, fast de inte behöver komma lika ofta till sjukhuset. Vårdgivare som kan ge alla patienter passande vård, vid rätt tillfälle. Med cVitals förbättrar du vårdens kvalitet, genom att göra den oberoende av tid och plats.

Övervaka viktiga värden via en app

Sjukhusbesök tar inte bara mycket tid för patienter, utan det leder ofta dessutom till stress. Med cVitals kan patienterna själva göra mätningar vid fasta mättillfällen, i sin trygga hemmiljö. Det leder till färre onödiga sjukhusbesök och till att man får tillgång till fler mätresultat.

Skicka mätningar säkert hemifrån

Med mätapparatur, kopplad eller manuell, mäter en patient själv sina värden i hemmet: blodtryck, puls, vikt och blodsocker. Dessutom fyller de i validerade frågeformulär. Via cVitals-appen skickas all relevant information direkt vidare till vårdgivaren eller vårdcentralen. Övervakning av hjärtsvikt, hjärtbesvär, högt blodtryck, KOL och graviditetsdiabetes. Bluetooth-mätapparatur och validerade frågeformulär.

Teleövervakning inom er organisation

Vi vårdgivare får in fler mätningar, samtidigt som det krävs färre besök. Patienternas värden kommer in på en översiktlig instrumentbräda. Det gör att alla patienter får den vård han eller hon behöver, vid exakt rätt tillfälle. Om värdena avviker avges direkt en signal, så att det går att ingripa omedelbart i nödlägen.

Tillbaka till Appar och system
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer