Appar och system

Effektivisera din verksamhet genom att digitalisera dina verksamhetsflöden med våra färdigpaketerade produkter/appar eller kundunik utveckling i form av en skräddarsydd lösning.

Färdiga appar och lösningar

Passar de flesta bolag

Atea Event
Enkel hantering av dina kickoffer, konferenser eller event

Mobile Core
Ny kanal som underlätta er kommunikation både externt och internt

Papperslösa möten
Förenklad dokumenthanteringen i större möten

Vård och omsorg

Appva
Kvalificerat stöd inom omsorgen

cVitals teleövervakning 
Förbättra vårdens kvalitet, oberoende av tid och plats

cContact videovård
Mindre restid och direktkontakt mellan vårdgivare och patient

Viva omsorg
Effektiva flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten

Effektivisera verksamheten med appar

Effektivisera din verksamhet genom att digitalisera dina verksamhetsflöden med våra färdigpaketerade produkter/appar eller kundunik utveckling i form av en skräddarsydd lösning.

Som specialister på system- och apputveckling och hjälper dig med allt ifrån idé och strategi till färdig funktion. Smarta kopplingar till bakomliggande affärs- och verksamhetssystem i en app gör att dina medarbetare kan arbeta mobilt i realtid.

Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Vi hjälper dig med:

 • Kravställning av appar
 • Appar och system
 • Kundunik utveckling
 • Förvaltning av appar

Vi tar gärna ansvar för helheten och skräddarsyr lösningar utifrån våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Vi har valt att använda Azure's plattform för att utveckla kostnadseffektiva och innovativa lösningar som även möjliggör en enklare förvaltning. 

 • Från idé till implementerad lösning
 • Agilt kundteam med projektledning
 • Front- och back-end
 • iOS, Windows, Android och responsiv webb
 • Digitalisera och effektivisera processer
 • Realisera verksamhetsnytta

Behovsanpassad app

Har du en önskan om att effektivisera någon del av din verksamhet genom digitalisering? Kanske har du en idé om vad som behöver göras men vet inte hur du ska komma vidare och var du ska börja?

Vi kan hjälpa dig! På Atea vet vi hur viktigt det är att ett system verkligen utgår från ditt behov. Vi vet också hur lätt det blir fel. Börjar man i rätt ände kan man spara både tid och pengar och dessutom få precis det system som efterfrågas.

Kundunik utveckling

Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Atea Apps arbetar med alla aspekter inom systemutveckling – från analys och kravställning till design och utveckling. Med vår spetskompetens inom systemutveckling hjälper vi våra kunder att effektivisera sin verksamhet och realisera framtidens digitala lösningar.

Vi tar gärna ansvar för helheten och skräddarsyr lösningar utifrån våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Vi väljer i första hand Apple iOS som plattform för vår front-end utveckling mot användare. Värdena vi uppskattar är ett välrenommerat och genomtänkt gränssnitt, enkel förvaltning och en stabil plattform då mjuk- och hårdvara är i samklang. Miljöaspekterna med en lång livslängd och ett bra andrahandsvärde är också faktorer som är viktiga att lyfta och passar bra i Ateas hållbarhetsarbete. Med vår hjälp får du en komplett, användarvänlig och modern lösning som gör livet enklare för dina kunder, leverantörer eller medarbetare.

Kunder idag är väldigt kostnadsmedvetna och det finns en tydlig trend idag mot att allt fler väljer utveckla sina tjänster i molnet. Inom Apps har vi valt att använda Azure´s plattform för att utveckla kostnadseffektiva och innovativa lösningar som även möjliggör en enklare förvaltning. 

 • Från idé till implementerad lösning
 • Agilt kundteam med projektledning
 • Front- och back-end
 • iOS, Windows, Android och responsiv webb
 • Digitalisera och effektivisera processer
 • Realisera verksamhetsnytta

Processen

En övergripande bild som visar vilka faser vi arbetar med i ett kundunikt projekt.

Kundunik utveckling

Förvaltning av appar och system

Förvaltning uppstår när den första versionen av systemet/appen är driftsatt och innefattar aktiviteter såsom användarstöd, eskaleringsrutiner vid incidenter/problem samt utökning av funktionalitet.

Atea hjälper dig med att ta fram en förvaltningsplan för det system/app som ska förvaltas. Förvaltningsplanen beskriver systemet/appen som ska förvaltas, roller och ansvarsområden och ligger sedan till grund för kommande förvaltningsaktiviteter.

Du får:

 • Stöd i etablering av applikationsförvaltning för systemet/appen enligt den nivå som passar dig.
 • Dokumentation av förvaltningsobjektet och tillhörande roller, ansvarsområden och aktiviteter. 
 • Servicedesk för utsedda nyckelpersoner.
 • Hantering och felavhjälpning av ärenden.
 • Ärendestatistik.
 • Förvaltningsledning och förvaltningsmöten.

Digitalisera med Apple

Är du nyfiken på att digitalisera din verksamhet med Apple, men vet inte var du ska börja? Vi hjälper dig hela vägen.

Oavsett vad du har för utgångspunkt så kan vi hjälpa dig i hela processen med vår lösning Apple Practice. Med vår hjälp får du en komplett, användarvänlig och modern lösning som gör livet enklare för dina kunder, leverantörer eller medarbetare.

Läs mer Apple Practice

Kom igång

?
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer