2023-02-22

Från sjuksköterska till verksamhetsutvecklare – spaningar om digitaliseringen i vård och omsorg

Jag tror vi alla idag kan enas om att vården förändrats markant under de sista 10 åren. Oavsett ur vems perspektiv vi ser det, patient- eller medarbetare, så har vi alla på något sätt blivit påverkade.  

Josefine Dimberg
Josefine Dimberg
Lösningsspecialist Vård & Omsorg
Digitalisering inom vård och omsorg

Minskad tillgänglighet, kortare vårdtider och allt fler svårt sjuka patienter som vårdas i hemmen är bara ett fåtal faktorer som beskriver hur det ser ut idag. 

Till det kan vi även addera bristen på personal. 

Jag tror att många av oss nästan dagligen läser om hur både kommuner och regioner står utan personal. Snart kommer ännu en sommar som utmanar både arbetsgivare och personal än mer kring hur de ska klara av att hålla patientsäkerheten med de förhållanden som råder. 

Josefine Dimberg

Jag är verksamhetsutvecklare på Atea inom området för Vård & Omsorg sedan drygt tre år tillbaka. Dessförinnan har jag under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom vården i olika roller.

Jag började som vårdbiträde inom demensvården i en kommun, men läste sedan vidare till sjuksköterska och har arbetat i både regionala och kommunala verksamheter.

Ända sedan jag började arbeta inom vården har mötet med människor och att kunna bota eller lindra varit en drivkraft för mig. 

Tyvärr har tiden för mötet mellan patient och vårdpersonal förkortats genom mer administration och mindre personal. 

Skulle det kunna förändras? Kan vi på något vis får mer tid till det mänskliga mötet?  

Att vårdpersonalen kan hinna göra tätare uppföljning kring svårläkta sår, att vara på plats för att tidigare kunna identifiera förändringar i blodtrycket innan stroken är ett faktum eller att bara kunna finnas där vid en ökad oro i samband med demens.  

Jag tror att det finns mycket vi kan göra, men det kommer inte genom en quick fix. Däremot finns det delar som gör att vi kan komma en bra bit på väg redan nu. Detta kräver dock  att politiker och arbetsgivare satsar än mer på digitalisering och att det görs nu. 

Digitala lösningar gjorde stor skillnad för mig som sjuksköterska 

Ta bara en sådan sak som digitala signeringslistor för mediciner.  

Jag har haft förmånen att vara med i omställningen från det analoga till det digitala formatet inom både region och kommun och kan verkligen säga att det var något som gjorde stor skillnad för mig som sjuksköterska. 

Att i en samlad vy, snabbt och smidigt alltid kunna ha tillgång till den senaste ordinationen, minska riskerna för dubbelmedicinering och framför allt spara stora mängder av tid inom den kommunala hälso- och sjukvården genom att inte behöva att åka ut till en patient flera mil bort för att uppdatera en fysisk signeringslista. 

En annan viktig aspekt är ge patienterna möjlighet att få klara av att göra det de kan så länge som möjligt för att öka självständigheten genom exempelvis egenmonitorering av sitt blodsocker eller att påminnas om att ta sina läkemedel i tid för att minska risker för glömda eller för täta doser. 

Det finns många fina lösningar idag som kan användas inom både kommun och region för att frigöra tid. Låt oss utnyttja dessa!

Var inte rädd för tekniken  

Tyvärr hör jag ibland att en del chefer blir tveksamma till om de ska satsa på en lösning då de tror att de kommer att stöta på hinder ute i personalgrupperna för att tekniken är för komplicerad.  

Det som jag tror inte många känner till är att de flesta lösningar som finns på marknaden idag är utvecklade tillsammans med användare ute i kommun och region, då leverantörerna är måna om att användarupplevelsen är bra.   

Till det har man även utökat sin support, man jobbar med täta driftmöten och på många håll har även leverantörerna projektledare med ute på plats för att kunna stötta berörd personal vid exempelvis implementeringen.  

Glöm inte att det finns de kommuner och regioner som redan gjort det här ni står inför och de vill gärna dela med sig av sina erfarenheter till er.  

Vill ni ha mer tips och råd kring digitalisering eller komma i kontakt med någon som vill dela med sig av sina erfarenheter, kontakta gärna mig så hjälper jag er vidare. 

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Digitala lösningar kan ge brukare inom vård & omsorg, där man till exempel som äldre ska få möjlighet att bo kvar hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan. Det ger också välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete.