2023-04-14

Ensamhet den nya folkhälsosjukdomen?

Att vara ensam eller att uppleva ensamhet är för många människor den enda vardag de har. Alla har inte ett socialt nätverk, en vän eller en anhörig att ringa eller åka till, man är ensam. Det finns också evidensbaserad forskning som säger att ofrivillig ensamhet är lika farlig, om inte farligare än att röka ett paket cigaretter om dagen. Egentligen helt osannolikt när man tänker på det, hur kan det vara så?

Äldre ensam man

Ensamhet kan komma att vara vår nya folksjukdom. Ensamhet, exkludering och isolering ger oss en psykisk ohälsa. Vi människor behöver social samvaro för att må bra en del mer än andra men forskning visar så tydligt hur hårt ensamheten slår mot oss.  

Påsken har precis passerat en underbar ledighet för många av oss där vi umgåtts med nära och kära. Jag har haft en jättehärlig ledighet men tankarna har också gått till personer jag mött under åren jag arbetet inom socialtjänsten, som är ensamma helt eller delvis. Jag minns framför allt en äldre man som vi besökte i hemtjänsten och han hade verkligen ingen. Jag kommer alltid att minnas hans ord för de gick rakt in i hjärtat 

 ”Åh snälla fröken har ni inte möjlighet att bara stanna ett par minuter till”. Tänk om ett digitalt mötesforum funnits då att erbjuda, kanske hade han inte känt sig så ensam då?  

Var fjärde person av vår befolkning besväras av ensamhet  

Folkhälsomyndighten gjorde en undersökning som publicerades i december 2022. I rapporten uppger nästan var fjärde person (23 procent) i befolkningen 16 år och uppåt upplever att de mår dåligt på grund av att de känner sig ensamma och isolerade.  

När det gäller unga vuxna (16-29 år) är det en av tre som mår dåligt av ensamheten och isoleringen. Bland de äldsta (> 85 år) uppger hela 40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen att de besväras av ensamhet och isolering. Ensamhet och isolering vanligast bland unga och de äldsta

Förr pratade man om att det var just äldre som upplevde ensamhet men som vi kan se så är det inte så, alla kan drabbas av ensamhet och den psykiska ohälsa som kan följa med i detta. 

Det finns enkla digitala hjälpmedel specifikt för våra äldre 

I min roll på Atea, vill jag vara med och göra skillnad och ta ansvar. Ett exempel på hur man kan göra det är genom Fik@rummet, ett digitalt fikabord där äldre personer enkelt kan träffas med stöd av en webbplattform. Det bidrar till ökat socialt nätverk och minskad ensamhet. Det är en applikation som utvecklats tillsammans med forskare på Mälardalens universitet.  

Det är ett jättebra hjälpmedel som bidrar till att förebygga ensamhet och utanförskap. Det är ett sätt att bryta ensamheten. Studien som forskarna gjorde visar genom tydliga siffror i rapporten att det verkligen fungerar och att ensamheten bland de äldre som använde Fik@rummet verkligen minskade.  

Jag tänker också att med en digital inkludering så kommer man att kunna ta del av vad vårt allt mer digitaliserade samhälle kan erbjuda och att få ett utökat socialt nätverk.  

Här ser jag att vi som arbetar inom it har ett dubbelt ansvar, dels att lära våra äldre hantera digitala verktyg men också att vara möjliggörare för lösningar som öppnar upp för de digitala webbplattformarna. 

Det var därför extra glädjande när jag såg att Socialdepartementet publicerade ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten den 27:e mars i år. Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag att ta fram en nationell strategi mot ofrivillig ensamhet. Folkhälsomyndigheten ska samverka med Socialstyrelsen som bland annat ska bidra till den kartläggning som ska genomföras inom ramen för uppdraget. Socialstyrelsen kommer under 2023 kunna använda 3 000 000 kronor till detta arbete. Senast den 1 februari 2025 ska Folkhälsomyndigheten lämna in en slutredovisning till Socialdepartementet

Drygt 48 Miljoner i statsbidrag 2023 för projekt som ska motverka ofrivillig ensamhet 

Jag såg också nu att det finns statsbidrag att söka: “Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre” Statsbidraget riktarisig till projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Projekten som kan få statsbidrag ska underlätta för äldre att träffa andra med liknande intressen, samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera det i verksamheten. Det kan vara t.ex. gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter. 

För bidragsår 2023 finns det 48 500 000 kronor att efter ansökan fördela i detta statsbidrag. 

Regeringen beräknar att satsningen ska fortgå även under 2024 och 2025 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.  

Jag delar gärna med mig mer om hur Fik@rummet fungerar, hur det kan förebygga ensamhet och vad kunder som redan testat har att säga. Eller varför inte kolla på en kort film där forskare från Mälardalens universitet intervjuas och även brukar som berättar om sin upplevelse. 

Vill du veta mer kontakta mig eller min kollega Staffan Betinger. Eller följ oss gärna på LinkedIn.