Hoppa till huvudinnehåll
Arjeplog har digitaliserat sin läkemedelshantering i den kommunala hälso- och sjukvården med ett av Sveriges mest använda system för digital signering i omsorgen.
Arjeplogs kommun
Norrbotten
Ge tryggare och snabbare vård genom att digitalisera den manuella hanteringen av signeringslistor.

De gamla signeringslistorna är ett minne blott och saknas inte av någon:

– Usch... nej, det var verkligen inte roligt att hålla på med de där listorna. Det var bökigt, tidskrävande, och det blev fel mycket oftare än idag, säger Anna-Karin Alnqvist, enhetschef på Arjeplogs kommun.

För många av de boende i den kommunala hälso- och sjukvården är den regelbundna medicineringen helt avgörande för välbefinnandet, i vissa fall livsavgörande.

Läkemedlen håller blodtryck och blodsocker i schack, lindrar smärtor, får bukt med diarré och förstoppning, läker sår, stillar ängslighet och oro, hjälper till med insomning, och mycket mer.

Och det är kommunens ansvar att få det här att fungera – och undvika missar.

Det kräver en del att få allt att fungera. Varje individs medicinska behov är unikt, och läkemedlen behöver då och då bytas ut, läggas till eller tas bort. Ibland på grund av biverkningar eller förändrad sjukdomsbild.

Att jobba med digital signering är som natt och dag jämfört med att krångla med papper och penna och utskrivna läkemedelslistor hemma hos de boende.

Många smågrejer blev fel förut

– Jag kan inte säga hur ofta det blev fel tidigare, för så länge som vi använde de gamla signeringslistorna hade vi inte bra koll på avvikelserna. Men det var många smågrejer. Undersköterskor ringde och sa saker som att ”det ligger en dosett här med något i, men det står inte med på listan”, kanske för att sjuksköterskan inte hade hunnit att skriva ut en uppdaterad läkemedelslista och se till att den kom ut till den boende, säger enhetschefen Anna-Karin Alnqvist, som tidigare själv var sjuksköterska i organisationen i många år och minns trasslet med listorna.

Nu gör sjuksköterskorna snabbt och enkelt ändringar för medicineringen direkt i Appvas app MCSS, eller "Appva" som personalen kort och gott kallar den vitt spridda lösningen för digital signering i omsorgen. Ögonblickligen nås alla av sjuksköterskans medicineringsjusteringar direkt i sina telefoner. Inga lappar behöver skrivas ut, eller transporteras till de boende som har hemtjänst.

– Bara det faktum att sjuksköterskorna nu slipper att uppdatera och skriva ut papperslistor till boende sparar flera timmar varje månad.

Bättre koll på när medicinerna ges

Med appen får personalen även mycket bättre koll på tidpunkterna för medicineringen. Om sjuksköterskan har angett att en medicin ska ges mellan kl 07 och 09, och den tiden missas, så signalerar appen att det har uppstått en avvikelse.

– Blev det ett annat klockslag? Förut hade vi inte koll på det. På de gamla listorna skrev personalen bara sina signaturer. Vissa läkemedel, exempelvis för Parkinson, är extra viktiga att ta en viss tid. Där är tidsspannet bara 15 minuter, säger Anna-Karin.

Appen tidsstämplar signaturerna.

– Vi ser att ”Kalle” fick sitt läkemedel av undersköterskan ”Sara” klockan 08:10. Omsorgspersonalen kan även markera om den boende inte fick i sig sin medicin, och orsaken till det. Till exempel att den boende vägrade ta sin medicin.

”Det var verkligen inte roligt att hålla på med de där listorna. Det var bökigt, tidskrävande, och det blev fel mycket oftare än idag.”

— Anna-Karin Alnqvist, enhetschef på Arjeplogs kommun.

Sjuksköterskan kan agera omedelbart

För sjuksköterskan ger avvikelser en möjlighet agera omedelbart, när det behövs. Ibland spelar det inte så stor roll om en tablett har missats eller getts försent, medan i andra fall är det mer allvarligt och kräver ett snabbt agerande.

– Ju snabbare det upptäcks att en boende inte fått sin medicin, desto bättre är det.

På så sätt kan onödigt mycket lidande undvikas. Det är stor skillnad för den dementa äldre damen om hon får i sig sin sömnmedicin och sina värktabletter före sänggåendet, än om detta inte sker, för att ge ett exempel, säger Anna-Karin.

Särskilt under semestrar när många vikarier är inne, så ger det en extra trygghet att kunna fånga in och rätta till misstag i medicineringen, menar hon.

Hantering av behörigheter är en annan trygghet. Sjuksköterskan avgör vilka som kan ge mediciner – och ingen annan kan signera.

Strategiska fördelar för organisationen

Digital läkemedelssignering med Appva ger även strategiska fördelar.

Som enhetschef värdesätter Anna-Karin möjligheten att analysera avvikelserna. På så sätt kan hon upptäcka och åtgärda återkommande problem i läkemedelshanteringen.

– Är det samma person som alltid glömmer? Eller sker det alltid på kvällar eller helger? Beror det på för lite personal? Ska vi bemanna annorlunda? Man ser mönster, och det ger mig fler möjligheter att uppnå förbättringar, säger hon.

– Den digitala signeringen gör det också lättare att utreda vad som har hänt efter en incident. Man ser vilka som har jobbat och gett mediciner vid en viss tidpunkt.

”Att jobba med digital signering är som natt och dag jämfört med att krångla med papper och penna och utskrivna läkemedelslistor hemma hos de boende.”

93 procents träffsäkerhet

Avvikelserna i Arjeplog ligger i dag ganska stadigt på sju procent där de boende inte får sina läkemedel i exakt rätt tid. I 93 procent av fallen sker medicineringen helt enligt planen.

– Tyvärr har vi inga siffror på hur det såg ut förut, men min känsla är att avvikelserna har blivit mycket färre sedan vi började jobba med digital signering, säger Anna-Karin.

Det har ett stort värde att vi nu kan följa efterlevnaden av läkemedelshanteringen, menar hon.

– Vissa saker kan man inte värdera i pengar. Även att det blivit så mycket smidigare för sjuksköterskorna och omsorgspersonalen.

Till kommuner som ännu inte övergått till digitala signeringar säger hon:

– Skaffa en sådan här tjänst i stället. Jag var själv sjuksköterska förut, och minns hur jobbiga de där papperslistorna var. Ibland när man skulle lägga till en dosett klockan åtta på morgonen, gick det inte att fylla i det på lappen eftersom det var för trångt på lappen för det klockslaget, och då var man tvungen att göra om hela listan.

Den digitala appen har kapat bort extraarbetet, skapat mer tydlighet, och gjort hälso- och sjukvården i kommunen smidigare.

MCSS är Sveriges första system för digital signering inom omsorg.

Medication and Care Support System, MCSS, är framtaget av verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv samt ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att klara detta. 

Läs mer om Appva

Anna-Karin Alnqvist, enhetschef på Arjeplogs kommun
Anna-Karin Alnqvist, enhetschef på Arjeplogs kommun