2022-03-11

Verksamhetens plusmeny

För att utveckla verksamheten behövs kännedom om det organisatoriska systemet. Verksamhetsutveckling är ett bredband med kunskap och förmågor. En verksamhetsutvecklare måste förstå styrningen, kulturen, marknadskrafterna, arbetssätten och kunna tänka kristallklart på stående fot.

Eva Videlans
Verksamhetsutvecklare

Extra allt

Att en verksamhet förväntas frodas och växa i takt med digitaliseringen är ett faktum. En plusmeny skapas genom verksamhetsutvecklingens extra allt. På plusmenyn finns angreppssätt som förädlar tjänster och produkter i linje med bolagets vision och strategier för ökad konkurrenskraft. Extra allt fyller behoven både från perspektiven utifrån och in samt inifrån och ut.

Halloumiburgare – en approach

Förädlingen av tjänster och produkter börjar från två håll samtidigt. Dels initieras arbetet från ledningsnivå och dels på teamnivå.

Verksamhetsutvecklingen knyts ihop i mitten genom kadens och synkronisering med både kund- och medarbetarfokus. Motiverade medarbetare behövs för utveckla lukrativa produkter och tjänster som attrahera befintliga och presumtiva nya kunder.

I huvudet på en verksamhetsutvecklare föds angreppssättet utifrån systemtänkandet tillsamman med kulturen, human- och strukturkapitalet. Verksamhetens Plusmeny innehåller förmågor som;

  1. Förändringsledning
  2. Effektstyrning
  3. Ledarskap
  4. Agila metoder

Alltså behöver en verksamhetsutvecklare på Enterprise-nivå även agera som en Managementkonsult och coach.

Browsa

Vandra, titta och upplev händelser längs en värdeström för att skapa insikter och hitta möjligheter till förbättringar. Använd alla sinnen utifrån empirismen för att eftersträva en objektiv bedömning av skav, hinder, strul och ansträngning. Browsa tillsammans i tvärfunktionella arbetsgrupper i öppna arbetsklimat. Lyssna aktivt och låt dig inspireras av andras historier, tolkningar och uppfattningar.

Pulsa

Förstå verksamhetsstyrningen och uppskatta ett nuläge. Ta pulsen på verksamheten utifrån olika områden. Insikt och motivation handlar om att få med sig medarbetarna på resan mot visionen så att individer känner att de bidrar kollektivt till affärsvärdet. Riktning och förståelse speglas genom att följa effektmålens hemtagningstrender. För att ha kolla på att riktningen efterlevs kan mätetal kopplade till beteendeförändringar behöva göras.

Analysera förändringsbehov på väg mot målet är av vikt för att kunna nå förväntade nyttor och effekter. För att säkra framtiden och locka fram kreativitet som skapar konkurrenskraft måste tid för innovationsarbete finnas med på allas agendor och specialist- och verksamhetskunskap bevaras.

Planera vägen mot målet från strategier, strategiska mål och riktlinjer. Utmaningen är att transformera planen på ett sätt så att medarbetarna begriper vad som ska förändras och hur det påverkar på individnivå.

Förflyttning på vägen mot målet sker när medarbetarna inkluderas i arbetet med hur lösningen ser ut för att den planerade förändringen ska komma till stånd. Träna på det som är nytt och förbered inför nästa steg mot visionen är en del av vardagen eftersom organisationer mer eller mindre ständigt är i förändring.

Attrahera

Medarbetare, användare och kunder behöver attraheras av den psykosociala arbetsmiljön utifrån aspekten att motiveras av känslan av att skapa värde i ett större sammanhang.

Vanguardmetoden utvecklades av arbetspsykolog och professor John Seddon. Vanguardmetoden handlar om att förstå hur en organisations enskilda delar interageras i ett gemensamt flöde för att tillsammans uppnå det syfte som systemet existerar för. Metoden är en specifik tillämpning av systemtänkande som är avsedd att hjälpa ledare att förstå och förändra sina organisationer som system. Resultatet är dramatiska förbättringar av kostnadseffektivitet, intäkter, service och arbetsglädje.

Professor John Seddon “What is the Vanguard Method”

Doggy bag

  • Locka fram värdeskapande beteenden genom ledarskapet
  • Optimera flöden och bryt silos för värdeskapande samarbete
  • Digitalisera värdedrivet för bra avkastning på it-investeringar

Ordval
Ordvalen Plusmeny är inspirerade av kollegan Theodor Karlsson och Browsa av maken Dick Dykes 😉