2023-04-25

Så driver du förändring – här är höjdpunkterna från Atea Insikt 2023

Låt ansvarsfulla aktörer driva AI-utvecklingen, se till att förändring drivs ”från kapillärerna” – och bjud in experter för att få koll på det senaste inom cyberhot och säkerhet. 
Det sjöd av idéer, förändringsvilja och konkreta tips från talare, panel och publik i årets upplaga av Atea Insikt. Här är höjdpunkterna.

”Tio sekunder kvar” ropar Kiki Helmin så det dånar över Atea Insikt studion. Hon sträcker upp vänster arm i luften för att ljudlöst, med fingrar och mimik, räkna med de sista sekunderna innan eventet går live.

Talarna, panelen och programledarna är redo. Och den fråga som bäst ringar in årets event är: Hur kan svenska verksamheter tillsammans driva förändring i osäkra tider, med hjälp av transformerande teknik och säkra lösningar?

John Lagström, innovationsledare på Domstolsverket

Vill att AI används av ansvarsfulla aktörer

John Lagström, innovationsledare på Domstolsverket är först ut på scenen. Han förklarar varför hans egen verksamhet använt sig av AI-teknik för att bland annat skapa översättningar av högre kvalitet och mer korrekta maskeringar.

Drivkraften bakom satsningen handlar bland annat om att det råder brist på domare och på kvalificerade tolkar – och att Domstolsverket vill använda varje skattekrona så effektivt som möjligt.

AI kan tränas att agera jämställt

Men en AI-algoritm kan också tränas så att översättningarna får en genomgående hög nivå, jämfört med oss människor som kan variera i kompetens. Algoritmerna kan också tränas så att
det inte blir någon skillnad på översättningar som görs för en man, kvinna eller ett barn; den kan alltså tränas att agera mer jämställt och jämlikt.

– Idag är det människor med mycket pengar och makt som både utvecklar och har mest nytta av AI. Jag tycker att tekniken ska användas för att bygga ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert samhälle, säger John Lagström och fortsätter:

– Det är väl bättre att utvecklingen drivs av ansvarsfulla samhällsaktörer? Det är vår absoluta skyldighet som statlig företrädare att använda de vassaste verktygen.

Action ger 90 procent av framgången

För att komma i gång med AI har John Lagström ett konkret råd:

– Acta non verba, att agera är viktigare än att tala. Att vara handlingskraftig och sätta i gång och testa vilken nytta som AI kan göra i din verksamhet kommer att ge dig 90 procent av framgången.

Så driver du förändring i osäkra tider

Det senaste året har de flesta verksamheter i Sverige upplevt betydligt fler dörrknackningar och cyberattacker jämfört med tidigare år. Därför ville Atea Insikt 2023 belysa hur svenska verksamheter kan driva förändring i osäkra tider.

”Förändring måste ske från kapillärerna”

— Johan Magnusson, Göteborgs universitet.

Eva Bjurling, It-chef på Borlänge Kommun

Experter ger bättre koll på säkerhetsläget

Eva Bjurling är it-chef på Borlänge kommun – och en av Sveriges alla it-chefer som brottas med den smått omöjliga uppgiften att hålla koll på alla nya attacker som utvecklas av cyberkriminella.

– Därför bestämde vi oss för att bjuda in experter inom it-säkerhet till ett möte som vi håller varje vecka. De hjälper oss att omvärldsbevaka och säkrar att vi har koll på nya incidenter och de senaste hotbilderna. För att sprida kunskapen bjuder vi in chefer inom it- och säkerhet från hela regionen, säger Eva Bjurling, en av inspirationstalarna under Atea Insikt 2023

 – Det kommer ju nya typer av attacker nästan varje vecka, så vi måste hålla oss uppdaterade. Dessa tisdagsmöten, som vi kallar dem, är ett sätt att bygga på vår kompetens och få bättre koll på läget. De har också lett till att vi testat och implementerat nya, viktiga säkerhetslösningar, säger Eva Bjurling.

Cecilia Lejon, Kommundirektör i Värmdö Kommun.

”Digitalisering måste ske från kapillärerna”

Att vi svenskar ligger långt framme inom digitalisering är det inte alla som håller med om.

– Vi är katastrofalt dåliga på digitalisering i Sverige, konstaterar Johan Magnusson, föreståndare för SCDI och professor vid Göteborgs universitet.

För att sätta ordet ”dålig” i perspektiv, måste vi luta oss mot definitionen av begreppet digitalisering.

– Om vi med digitalisering menar hur mycket fiberkabel vi gräver ned i Sverige, då är vi ganska bra. Men om vi menar att digitalisering måste ske från kapillärerna, från de människor som befinner sig i verksamheten, då har vi långt kvar, slår Johan Magnusson fast.

Låt digitaliseringen bli en självklar del av verksamheten

Men låt oss bli konstruktiva, hur ska vi agera då, för att lyckas? Och vilka fallgropar ska vi undvika?

– Det är ett stort misstag att frikoppla digitaliseringen från den övriga verksamheten. Om du vill lyckas måste digitaliseringen bli en självklar del av allt ni gör, säger Johan Magnusson.

Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog och professor i psykologi på Mälardalens universitet.

Så får du till ”Nytt som gör nytta”

Att driva förändring kan kännas svårt, riskabelt och övermäktigt, det vet Atea Insikts sista talare det mesta om; Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog och professor i psykologi på Mälardalens universitet.

Därför vill hon i ”Implementeringsboken – Så inför du nytt som gör nytta” dela med sig av metoder och erfarenheter som underlättar livet för alla som vill bedriva lyckad förändring.

– Först behöver du identifiera problemet som ska lösas. Och självklart behöver du komma fram till hur en möjlig lösning skulle kunna se ut, säger Ulrica von Thiele Schwarz och klistrar upp lappar med nyckelord på en White Board.

– Fråga dig sedan. Är det här den bästa lösningen på problemet? Och sen behöver du lägga till: Hos oss?

”Vad är väl en förändring? Den kan vara fruktansvärt långtråkig och dötrist. Och alldeles, alldeles … underbar”

— Ulrica von Thiele Schwarz ger Snövits bevingade ord en twist.

Därför misslyckas vi ibland

Ulrica går även igenom några vanliga orsaker till när och varför förändringar misslyckas.

– En vanlig miss är att du inte kommunicerar tillräckligt tydligt varför du förändrar vissa saker och vilket värde som uppstår när förändringen är klar. Misslyckanden kan också bero på detaljer som att en instruktion är skriven på ett sätt så att mottagaren inte förstår och därför inte kan agera på ett nytt sätt.

För att pränta in poängen att förändring har många faser och lika många känslolägen, avrundar psykologiprofessorn med Snövits bevingade ord; den retoriska frågan: ”Vad är väl en bal på slottet?” Men Ulrica von Thiele Schwarz har bytt ut ett ord.

– Vad är väl en förändring? Den kan vara fruktansvärt långtråkig och … dötrist. Och alldeles, alldeles … underbar.

Cristian Brolin, CDO på Södra & Sofia Ring, förändringsledare på Saab.

Publiken: ”Vi borde kalla oss förbättringsledare”

Atea Insikt är slut för den här gången. Programledarna, panelen och talarna slår sig ned i soffgruppen och summerar höjdpunkter, lärdomar och reflektioner.

Publiken har under hela eftermiddagens svarat på en rad Menti-frågor och bidragit med tankar och förslag i chatten. Därför går slutordet till en av alla deltagare.

– Vi borde byta ut ordet förändringsledare, då det inte pekar på att målet är något positivt att sträva efter. Kanske borde vi i stället kalla oss förbättringsledare?