Hoppa till huvudinnehåll
2020-11-30

Ursäkta röran, vi bygger om

Kairos Future satte nyligen epitet "Ombyggnad pågår" för år 2021, då det kommer att fortsätta vara högt fokus på anpassningar och förändringar i pandemins spår.

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt

Vi måste bland annat förbättra hur vi som organisation hanterar att leva och verka i en tid av osäkerhet och oförutsägbarhet. Ord som anpassningsbar och flexibel kommer att bli allt högre värderade i it-leveransen, korta avtal till förmån för långa och funktionsleveranser till förmån för egenutvecklade. Mycket talar alltså för att drivkrafterna för molntjänster växer sig allt större.

Det som talar emot just nu är den juridiska osäkerheten, men på sikt brukar teknik och behov segra över juridiken och politiken - precis som det har skett så många gånger förut. Varken det privata eller offentliga har råd att fortsätta att producera it på det ganska ineffektiva sättet som man gör idag, dvs. att producera det hela vägen från grunden. Samtidigt som vi ska kliva fram och ta en aktivare roll i verksamhetsutvecklingen och säkerställa att verksamheterna och affären utvecklas med stöd av it.

Tänk efter, före

Men för att lyckas med den ombyggnationen som behövs är det viktigt att inte missa att tänka efter, före.

Vad ska vi uppnå? Vad ska vi styra mot? Vilka styrande principer kan vi luta oss mot? Missar vi detta, riskerar vi hamna i ett läge där it-miljön istället blir än mer komplex på grund av avsaknad av strategi och styrning. Utvecklaren väljer själv molnleverantör efter tycke och smak, avdelningarna köper SaaS-tjänster som förvisso fyller deras behov, men missar aspekter som hantering av identiteter och masterdata.

Flera dörrar att välja bland

Så vad behöver vi göra?

Genom att etablera en strategi som förankras i såväl ledningsgruppen som ute i verksamheten och som kan användas som rättesnöre för framtida val, får man en tydlighet i vart man är på väg, vad man ska uppnå och hur man ska genomföra det. Cloud är ett helt annat sätt att konsumera tjänster, det är en transformation av såväl IT-avdelningen som övriga verksamheter i organisationen, därför behöver vi vara överens om hur.

För transformation handlar om ledarskap, inte teknik.

Call to action:• Etablera en strategi som tar er mot målen, dvs. hur ska molnet hjälpa er att bli bättre och effektivare på det ni gör
• Etablera kortfattade och tydliga styrande principer som guidar organisationen till att göra rätt val rörande var och hur tjänster ska produceras
• Definiera vilka mål transformation kan hjälpa er att uppnå, mät och styr mot dessa

Din strategi mot molnet

Tillsammans har vi en heldagsworkshop med våra it-arkitekter då vi påbörjar resan mot molnet. Vi diskuterar definitioner och begrepp för att skapa samsyn, belyser affärsnyttor och affärsrisker samt identifiera parametrar för att avgöra var molntjänster skulle passa i er verksamhet.

CloudTrack Strategy

Kontakta gärna mig

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt
Skicka e-post