2023-02-17

Öppna upp för verksamhetens potential

I en värld av ständig förändring, osäkerhet och komplexitet är förmågan att anpassa sig och frodas avgörande för både individer och organisationer. För att göra det krävs ett agilt tankesätt, en öppenhet för nya idéer och sätt att tänka samt ett engagemang för kontinuerligt lärande och förbättringar.

Eva Videlans
Verksamhetsutvecklare

Kärnan i denna filosofi är idén att förändring inte är något att frukta, utan snarare något att bejaka och utnyttja som en möjlighet till tillväxt och transformation. Detta kräver ledare som är villiga att omfamna förändring, att experimentera och ta risker och att ge sina team möjlighet att göra detsamma. 

Dynamiskt ledarskap strävar efter att odla denna filosofi. Ledare har behov av hjälp och stöd att utveckla de färdigheter, tänkesätt och förmågor som behövs för att navigera i förändring och bygga motståndskraft i sig själva och sina organisationer. Målet är att forma en kreativ kultur med agila värderingar, innovation och ständiga förbättringar som gör det möjligt för individer och organisationer att anpassa sig och frodas i tider av osäkerhet och förändring. 

Verksamheter som vill öka sin organisationsanpassningsförmåga och står inför en kulturresa och har utmaningar i vardagen behöver frigöra högre potential för att nå framgång.  

Du som ledare kan kunna locka fram mer kraft och motivation för att din verksamhet ska frodas. Hemligheten är att utveckla följande förmågor; 

  • Reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden 
  • Utveckla förmågan att utforska 
  • Bygga kultur utifrån lärande 
  • Utveckla ledarskapet för att främja tillväxttänkandet och en kultur för kreativitet 

Med dessa utvecklade förmågor kommer du kunna navigera i förändring och bygga motståndskraft för säkrad framgång med ökat affärsresultat, mer nyttjad potential av human- och strukturkapitalet och öka både attraktions- och konkurrenskraften. 

En filosof, ledarskapsexpert, författare och motiverande talare heter Simon Sinek. Han har bland annat varit rådgivare åt Apple, GE och Nike. 

Simon har identifierat tydliga mönster i hur företag och politiker lyckas på lång sikt. Han har skrivit fem bästsäljande böcker, bland annat ”Start with Why” och ”The Inifinite Game” och föreläser om strategisk kommunikation vid Columbia University. 

Här är klippet ”HOW TO BE A LEADER” där Simon poängterar att ledare bör be om hjälp för att lyckas. 

 

Dynamiskt ledarskap är en kärnkompetens som bygger lärande i syfte att skapa affärsvärde.