2023-09-15

Digitala kunskaper i ledningsgruppen: Lyx eller en nödvändighet år 2023?

Jag har träffat mängder med både privata och offentliga ledningsgrupper genom åren och blir alltid lika förvånad när någon säger att de är "digitala analfabeter". Får man vara det i en ledningsgrupp år 2023? Hade personen fått sitta där om hen sagt, ”jag har ingen förståelse för ekonomi” eller "jag förstår inte affärer och affärsutveckling".  

Mattias Bruhn
Chefsarkitekt

Jag hävdar att alla, framför allt i ledande befattning, måste ha ett visst mått av digital förståelse för att kunna leda en organisation i det digitala samhället vi lever i. Med det menar jag inte att man förväntas kunna programmera, konfigurera en server eller ta sig förbi en brandvägg men vi behöver ha en förståelse för möjligheterna med modern teknik. 

Förstår vi inte teknologins möjligheter och begränsningar kan vi heller inte förstå dess effekter

Risken är att ansvaret för att hantera digital teknik och organisationens digitalisering läggs på en avdelning, så som IT-avdelningen. Det får inte – kan inte - vara EN avdelnings jobb att driva digitalisering, eftersom det i grunden handlar om att utveckla affären eller verksamheten. 

Den förståelsen blir extra viktigt i ekonomiskt svåra tider när flera organisationer får sparkrav. Det kan då vara lockande att göra än mer som förut och försöka springa snabbare i stället för att med hjälp av digitalisering och digital teknik hitta helt nya vägar. 

Varför är det så viktigt?

Vi har så många samhällsutmaningar där digital teknik kan vara lösningen, eller åtminstone del av lösningen. Men förstår vi inte möjligheterna kommer vi i stället försöka lösa problemen med gamla metoder och lösningar. Det brukar oftast innebära att vi allokerar fler händer och fötter till problemet.

Genom att utvärdera och se hur vi kan lösa ett problem med digital teknik som exempelvis AI kan vi effektivisera det vi gör. Allra mest effektivt och värdeskapande är det om vi kan minska det administrativa icke värdeskapande arbetet. Så att vi människor i stället kan spendera vår värdefulla tid på det som tydligare skapar värde för organisationen och dess medborgare/kunder.

Det finns oändligt med möjligheter här, vi måste bara ha förmågan och modet att se dem.

Behöver ni hjälp med omvärldsbevakning, trendspaning eller att injicera digital kompetens i er ledningsgrupp? 

Hör av dig. På Atea jobbar det både strategiska rådgivare och verksamhetsutvecklare som har lång erfarenhet i att stötta just ledningsgrupper i de här frågorna.   

Etablera långsiktiga strategier och identifiera hur it och digitalisering kan bidra till att uppnå organisationens mål. Kika in här