Hoppa till huvudinnehåll
2019-03-26

Är det dags att se på Open Source med nya ögon?

Mitt personliga intresse för hemautomatisering har fått mig att omvärdera min syn på Open Source. Är det dags för dig att omvärdera din?

Red Hat
Foto: Andreas Hilmersson

Jag är löjligt intresserad av hemautomatisering. Det mesta i mitt hem är uppkopplat på ett eller annat sätt, oavsett om det är en pryl, människa eller husdjur. Jag ska ärligt erkänna att businesscaset var svagt från början och kommer aldrig att realiseras, men jag har lärt mig mycket på vägen och det är något som ger mig energi - att få skapa något i datorn som manifesteras i den verkliga världen.

Den plattform som jag valt (Home Assistant) är baserad på open source. Tusentals utvecklare över hela världen arbetar tillsammans för att skapa den bästa produkten på marknaden, där transparens och kontroll över sitt data står i centrum. Allt skapas med moderna tekniker, mikrotjänster som anropas via API:er och som körs i containers.

Innan jag började med hemautomatisering var min bild av open source rätt kassa kontorssviter, operativsystem för skäggiga män i källare och något som rent allmänt var svårt att konsumera. Men det är dags att omvärdera den bilden.

Nyligen var Ateas it-arkitekter i Boston för att besöka vår partner Red Hat, ett företag som de flesta förknippar med open source och Linux. Det var inte självklart för alla att Ateas it-arkitekter, som ofta för samtal på en hög strategisk nivå med våra kunder, skulle besöka en teknologipartner, som dessutom uteslutande arbetar med open source. Men vi ser tydliga trender på marknaden som gjorde att vi ville lära oss mer om vad Red Hat har att erbjuda:

Etablerade aktörer inom "stängd källkod" närmar sig open source communityt

Open source är inte längre något som privatpersoner ägnar sig åt på fritiden, det är en viktig del i många etablerade leverantörers ekosystem. Som exempel kan nämnas att Microsoft köpte GitHub för $7,5 miljarder sommaren 2018 och i oktober kunder vi läsa att IBM köper Red Hat.

Och bland de företag som bidrog mest till GitHubs kodbibliotek under 2018  hittar vi självklart Red Hat och andra etablerade open sourceföretag. Men även Microsoft, Google, Amazon, Uber, Alibaba, IBM, Pivotal och Oracle bidrog stort.

Krav på snabbare utveckling kräver nya metoder

I kölvattnet av digitaliseringen ser vi allt ökade krav på att utvecklingen måste gå snabbare. Det gäller såväl organisationens utveckling som utveckling av kod. Det har lett till att koncept som DevOps och agila metoder fått rejält fotfäste. Dessa koncept har sitt ursprung i open source communityt och de verktyg som används för att realisera kraven är även de open source, som t ex Kubernetes, Docker, Visual studio code, Jenkins etc.

Det går snabbare tillsammans

Styrkan i att tillsammans angripa problem och möjligheter är större än vad den någonsin kan bli en stängd organisation. Det gör att både utveckling och rättning av buggar går fort inom open source communityt. Nyligen kunde vi läsa att programmet Winrar äntligen har fått en säkerhetsfix för en bugg som upptäcktes för 19 år sedan! Det hade sannolikt inte tagit sådan tid i ett open source projekt.

Men om man är många som ska samarbeta runt ett projekt behövs det också standarder, så att alla gör på samma sätt. Det leder till att gemensamma ramverk tas fram som gynnar alla aktörer. Ett av de senare exemplen är OpenXR, vars mål är att skapa en standard för utveckling av AR/VR-tillämpningar som kan köras oavsett plattform.

Innovation gynnas av flera ögon och huvuden

Innovation är svårt. Och svårare blir det om alla måste börja från ett blankt papper varje gång. Men eftersom open source handlar om att dela med sig och tillåta andra att utveckla något vidare, antingen i samma eller i en annan riktning, sker innovation snabbare än den kan göra i en sluten community.

Hur hänger open source ihop med digital verksamhetsutveckling?

Att digitalisera verksamheter handlar om att hitta nya sätt att tackla befintliga och nya utmaningar med digitala verktyg. I nästan all digitalisering krävs det någon form av mjukvaruutveckling, oavsett det är en BI-lösning, IoT, RPA eller en chatbot. Den utvecklingen måste bedrivas på ett snabbt och effektivt sätt, med kontinuerliga releaser som har hög kvalité. För att möjliggöra det kan vi inte bedriva utveckling och managering såsom vi gjort de senaste 15 åren, där vi får allt fler virtuella servrar för stora monoliter att hantera. Det finns mycket kunskap att hämta från open source communityt, både i form av produkter, koncept, sätt att tänka och bedriva utveckling och hantering av våra it-miljöer.

Är du redo att se på open source med nya ögon, hör av dig så kan vi tillsammans se hur din organisation kan ta nya kliv med hjälp av bidrag från tusentals andra.