2023-07-07

5 konsulter på Atea: Därför är teamleveranser roligaste arbetsformen

Jobbar du själv i konsultuppdrag? Självklart har det sina fördelar. Men Patrik, Emma, Rasmus, Kristina och Adam föredrar att jobba som konsulter i ett eget, litet sammansvetsat team på Atea. Vad får de ut av att jobba tillsammans i projekt, efter projekt?

Precis som många andra konsultbolag har Atea traditionellt hyrt ut enskilda konsulter som resurser i kundernas projekt – men har på senare tid övergått allt mer till att själva driva projekt med egna teamleveranser.

Varför? Jo, uppsidorna har visat sig vara så många:

Konsulterna utvecklas snabbare, får det roligare på jobbet, har mer inflytande över hur arbetet utförs, och upplever en mycket starkare känsla av sammanhang och tillhörighet.

Kunderna får en högre kvalitet i projekten, en långsiktigt ökad effektivitet, bättre redundans, utsätter sig för färre risker, och får en enklare och kostnadseffektivare förvaltning.

Framför allt märks denna förändring inom systemutveckling.

På den avdelningen bildar Patrik, Emma, Rasmus, Kristina och Adam ett tätt sammansvetsat team:

  • Emma Olsén är UX/UI-designer och den som fångar upp kundens och slutanvändarens behov samt konkretiserar designkoncept.
  • Patrik Nylander är lösningsarkitekt med 30 år bakom sig i branschen.
  • Adam Wernström är fullstackutvecklare och bygger system med tekniker som ligger i tiden.
  • Rasmus Lewinsson, som har samma roll som Adam.
  • Kristina Malmqvist är projektledare och den som tar huvudansvaret för att hela teamet håller tidsplaner och följer agila principer.

Alla sitter tillsammans i Stockholm, förutom Emma som bor och jobbar i Sundsvall.

Från Vänster: Kristina Malmqvist, Adam Wernström, Rasmus Lewinsson och Patrik Nylander.

Teamlivet i praktiken: Konsulternas projekt och deras arbetsprocess

Deras första uppdrag var för startup-bolaget Anekdote. Projektet pågick i sex månader och resulterade i en tjänst som gör det möjligt att utan kod skapa en mobil app. En app för att bygga appar, med andra ord.

Just nu jobbar teamet med ett helt annan typ av projekt. För en stor rikstäckande organisation har de uppdraget att ersätta ett föråldrat system för statistikinsamling, en utmaning som bland annat innebär att navigera i dataskyddsförordningar och effektivisera befintliga system.

– Ja, det är verkligen en stor variation på uppdragen. Det är en av fördelarna med att jobba på Atea. Vi har kunder i alla branscher, och jobbar med alltifrån myndigheter till startups.

Teamet är i stora delar helt självgående.

– Det är ingen som säger till oss hur vi ska jobba. Det gör vi gemensamt inom gruppen, säger Adam.

Beslut tas tillsammans:

– Hur ska vi strukturera projektet kodmässigt? Vilka teknikval gör vi? Hur lägger vi upp projektstrukturen och projektuppföljningar? Ska vi ha dagliga avstämning eller veckoavstämningar? Hur kommunicerar vi med varandra? Där har vi en beprövad modell med dagliga avstämningar som vi följer. Alla vet vad som händer varje vecka, vilka möten man behöver vara med på och vad man förväntas bidra med? Vi effektiviserar mycket genom det. Vi behöver ingen startsträcka för att köra igång, för vi vet hur vi jobbar och var vi har varandra, säger Kristina.

”Vi har en investering i kunskap i det här teamet som vi kan återanvända i projekt efter projekt. Det vi lär oss i det här projektet, kan vi dra fördel av i nästa. Det gör att vi kommer på banan snabbare.”

— Patrik Nylander

Teamet har blivit ett väloljat maskineri

Genom att jobba tillsammans har gruppens medlemmar bra grepp om varandras styrkor och hur de kompletterar varandra.

– Vi har en investering i kunskap i det här teamet som vi kan återanvända i projekt efter projekt. Det vi lär oss i det här projektet, kan vi dra fördel av i nästa. Det gör att vi kommer på banan snabbare, säger Patrik.

Det korsfunktionella utbytet är stort, berättar Patrik, och vänder sig till Emma:

– Jag vet inte hur många korta sessioner som du och jag har haft, Emma. Jag är inte en UX/UI-människa, men vi bollar ändå jättemycket.

– Ja, genom dig så förstår jag de tekniska förutsättningarna bättre. Om en funktion tar en veckas arbetstid att utveckla, så är det bättre att vi tar en annan väg. Det nyttjar både utvecklarnas och kundens tid bättre.

– Precis! Man måste hitta en bra nivå, annars kommer inte kunden att vilja betala för det.

Professionell och personlig utveckling inom teamet

De återkommer hela tiden till hur mycket de lär sig av varandra, och hur många knutar som löses upp av det nära samarbetet.

– Det är så stor skillnad jämfört med att sitta själv som resurskonsult. Då är kraven ofta tydliga med vad du ska leverera, men förväntningar är inte alltid uttalade. När man fastnar så kan man känna pressen, och man vet inte alltid hur man ska komma vidare, säger Patrik.

Rasmus känner igen sig i det:

För att jag ska kunna växa behöver jag ett team där det är högt i tak, där alla delar med sig av kunskap till varandra och där man har kul ihop.

Adam berättar hur värdefullt det är för honom att ha Rasmus att prata kod med.

– När man går igenom lösningar med någon annan, så känner jag att jag lär mig mycket bara av att resonera kring lösningarna, säger han.

– Ja, ni jobbar mycket med kodgranskning, vilket ger en bra inblick i hur andra skriver kod, fyller Kristina i.

Även om Emma sitter på distans, känner hon att hon har stort utbyte av teamet. Hon känner att de alltid finns där.

– Även om jag inte fysiskt kan vända mig om och knacka någon på axeln, känns det aldrig jobbigt att ringa upp de andra för att snabbt bolla en grej och få nya perspektiv på saker.

Mänskliga fördelar: Ett djupare perspektiv på att jobba i ett tajt team

I och med att alla är med från början i projekt, och är lika delaktiga i att utforma målbilden och processen framåt, så ger det en helt annan stolthet, menar Adam.

– Man känner mycket starkare ägandeskap, säger han.

Patrik utvecklar:

– Vi som team bestämmer själva vad vi hinner med under en sprint, och tar ansvar för att leverera det. Vi levererar med hjälp av all den kunskap vi har inom teamet, och får jobba ostört.

Alla känner att de är lika viktiga i teamet.

Och de lär känna varandra på djupet – även personligen:

–Vi har blivit ett sammansvetsat team som har kul på jobbet, och vi umgås även på fritiden ibland. Vi spelar golf, tar en AW eller hittar på andra aktiviteter.

Vad gör vi inom Systemutveckling och DevOps

Levererar och utvecklar behovsanpassade lösningar genom verksamhetsanalys och mjukvaruutveckling. Vi kan hantera hela livscykeln från att identifiera och realisera strategiska och taktiska effekter i organisationers verksamheter till att förverkliga dessa lösningar genom vår beprövade utvecklingsprocess.

Vi kan även erbjuda förvaltning av applikationer och lösningar genom vårt DevOps-team.

Mer om systemutveckling