Skapa resultat med information

Vår förmåga att förnya oss avgör om vår verksamhet kommer att överleva. Vi hjälper dig att tänka nytt och bygga smarta lösningar för framtidens verksamhet.

Så ska Atea frigöra 100 000 timmar per år

Sedan 2019 pågår ett omfattande automatiseringsprojekt. Målet är att frigöra minst 100 000 timmar per år. Timmar som medarbetarna istället kan lägga på värdeskapande arbetsuppgifter, vilket i slutändan ger nöjdare kunder.

 

Så gör Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer