Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet
NIS Säkerhet

Samhällskritiska och digitala tjänster - NIS

Under 2018 kom ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems).

Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur.

Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder.

NIS-direktivet syftar till att skapa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk- och informationssystem inom unionen, i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och skapa en mer robust it-infrastruktur. 

Omfattas du av NIS? 

Myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner är skyldiga att följa NIS. 

Om du är verksam inom något av följande områden gäller NIS dig. 

 • Energi 
 • Transporter 
 • Bankverksamhet 
 • Hälso- och sjukvård 
 • Leverans och distribution av dricksvatten 
 • Digital infrastruktur 
 • Finansmarknadsinfrastruktur 

Atea hjälper dig att analysera, identifiera och implementera processer, metoder, rutiner och åtgärder som behövs för att tillmötesgå NIS-direktivet. Vi arbetar efter internationella standarder som ISO, NIST m fl för incidenthantering, riskanalyser och kontinuitetsplanering.  

Stärk ert cyberförsvar!

Få en överblick och stärk er cybersäkerhet.

NIS2 – uppnå en EU-gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot och bli än mer förberedd om rådande och framtida säkerhetsbehov.

Atea hjälper er att få en överblick över ert cybersäkerhetsförsvar

Varför Atea

Atea har stor erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet inom både offentlig och privat verksamhet. Atea är certifierad enligt ISO 27001 med våra datacenter vilket ställer höga krav på både verksamhet och genomförande.

Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001. Vi gör det över hela landet genom våra informationssäkerhetsexperter. På det sättet gör vi hela Sverige säkrare.

Tryggt med Atea som partner:

 • Atea är Sveriges ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter.
 • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.
 • Uppdragen bemannas av konsulter med lång erfarenhet i branschen vilket är en förutsättning för att leveransen ska bli så bra som möjligt.
Tillbaka till Säkerhet