2015-02-17

UPPROP!

Ateas upprop mot konfliktmineraler inom it-branschen börjar ge resultat. Drygt 300 företag och organisationer har anslutit sig till uppropet. Under året kommer Atea att genomföra ett antal aktiviteter för att få fler att sträva mot förbättringar.

Ulrika Nybäck Journalist
Foto: Science Photo Library

Vad är konfliktmineraler?

– De är råvaror där utvinningen finansierar och skapar oroligheter och krig i framförallt östra Kongo. Tenn, guld, volfram, tantal och coltan är viktiga beståndsdelar i alla elektroniska produkter. Förutom att de finansierar långvariga konflikter, används ofta barn som arbetskraft i en arbetsmiljö som är bedrövlig, förklarar Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea. 

Vad vill Atea uppnå med uppropet?

– Det är ganska okänt vilka mineraler och kemikalier som finns i våra it-produkter. Vi tror att en ökad kunskap om förhållanden kring gruvorna leder till förändringar i rätt riktning. Om allt fler av våra kunder, både kommuner och företag, börjar ställa tuffa frågor till sina leverantörer så påverkar det tillverkarna, som i sin tur ställer krav på smältverken, gruvorna och övriga parter i försörjningskedjan.

Vad händer under året?

– Under våren kommer vi att genomföra en workshop och i september ett seminarium som är öppet för alla. Syftet är att belysa komplexiteten i frågan och diskutera lösningar. Vi kommer att prata om varför konflikten pågår, vilka konsekvenser den medför, för- och nackdelar med lagstiftningar, vad tillverkarna faktiskt gör och vilka krav man kan ställa som konsument.