Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2023-04-27

Fortsatt lönsam tillväxt för Atea Sverige i första kvartalet

Atea Sverige gör ett starkt första kvartal för 2023. Bruttoomsättningen landar på 4,9 miljarder kronor, en procentuell tillväxt på 11 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet ökar med 15 procent och landar på 173 miljoner kronor att jämföra med 151 miljoner 2022.
Linus Wallin, vd Atea Sverige

Trots ett osäkert läge i omvärlden presterar Atea Sverige bra under det första kvartalet. Bolaget ser en kraftig efterfrågan på hybrida lösningar, it-infrastruktur, cloud och it-tjänster medan efterfrågan på digitala arbetsplatstjänster var något lägre än tidigare.

Bolaget ser en tydlig efterfrågan inom såväl privat som offentlig sektor som fortsatt växer starkt drivet av både automatisering, digitalisering och det rådande säkerhetsläget. Atea ser även stort intresse för ny AI-teknik hos kunderna till följd av den senaste tidens utveckling.

– Vi är nöjda med utvecklingen i det första kvartalet och det är positivt att vi förbättrar resultatet samtidigt som vi fortsätter att växa. Våra kunder fortsätter att investera i it på bred front för att hålla ångan uppe i sina digitala resor, säger Linus Wallin vd på Atea Sverige.

Atea väl positionerat inom AI

Samhällsdebatten har präglats av den rekordsnabba utvecklingstakten av AI samt hur AI kommer att påverka arbetslivet. Ledande globala techföretag har arbetat fram teknik för att leverera smarta lösningar inom AI, och det finns på sikt nästintill oändliga möjligheter med generativa AI-tjänster som gjort att ChatGPT fått enorm spridning på kort tid. Men för att AI ska kunna skapa nytta på bred front ute i svenska organisationer behöver fler förstå värdet och en kompetensförflyttning behöver ske.

– Både privat och offentlig sektor behöver rusta på flera plan för att ta tillvara på möjligheterna med AI. Men det måste göras på rätt sätt utifrån etiska, juridiska och säkerhetsmässiga grunder. På Atea står vi väl positionerade att stötta kunderna att ta klivet in i framtiden, inte minst med vår specialistkompetens och genom våra starka partnerskap, säger Linus Wallin och fortsätter:

– För att skapa förutsättningar för denna utveckling kommer it-infrastrukturinvesteringar behöva genomföras på bred front, och våra kunder hjälp med att översätta dagens behov till effektiva och smarta tillämpningar.

Fortsätter skapa it-branschens bästa mötesplatser

Mötesplatsen Atea Insikt, där årets tema var att skapa, möjliggöra och leda förändring för svenska verksamheter, slog i år rekord med över 1 000 anmälda deltagare. Även här var möjligheterna med AI på agendan och i maj bjuder Atea tillsammans med Microsoft och AI Sweden in offentlig sektor från hela landet till ett AI Hackathon för att stärka välfärden.

Sommarens höjdpunkt Atea Bootcamp tar i år emot över 500 av Sveriges it-chefer under temat Beredskap för framtiden. Vi lever i en tid då vi måste hantera några av vår tids största kriser – hot från främmande makt, inflation, energikris, klimatkris och frågan kring hur vi ska hantera den enorma brist på utbildade it-medarbetare som väntar. Dessa frågor kommer diskuteras av bland annat Sverker Göransson, tidigare överbefälhavare och professor Robert Kegan från Harvard University.

Traineeprogram för konsulter – över 700 sökande

I samband med kvartalsrapporten stänger Atea även ansökningarna till sitt nya traineeprogram för konsulter som startar i höst där över 700 ansökningar har kommit in för de drygt 40 tjänster som presenterats.

– Det är fantastiskt att se hur många som vill till branschen och till Atea, och vi vill ge dem chansen. Med vårt nya traineeprogram för konsulter skapar vi mångfald och sänker trösklarna in i branschen under rådande kompetensbrist. Det är en del i vårt bidrag för att Sverige ska bli ledande inom it och tech igen, säger Linus Wallin.

Om Atea-koncernen

Atea-koncernen ökade omsättningen med 26 procent jämfört med samma period förra året, till 8,7 miljarder norska kronor. Resultatet (EBIT) blev 250 miljoner norska kronor, en uppgång från 183 miljoner samma period året innan.

Kvartalsrapporten och presentationen
Presskonferensen
Börsmeddelande