Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2022-09-28

Ateas massiva utrullning till Arbetsförmedlingen genomförd

Atea har nu genomfört ett av företagets största utrullningar kring hårdvara som tjänst: 56 000 enheter som Arbetsförmedlingen förser sina medarbetare med, från Ystad i söder till Haparanda i norr. Utöver den stora volymen har utrullningen haft fullt fokus på hållbar it där all använd utrustning återanvänds eller återvinns.
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens stora uppgradering av hårdvara tillsammans med Atea är nu genomförd. Totalt har 11 000 datorer och sammantaget 56 000 enheter i form av tangentbord, möss och USB-C dockor levererats till 270 platser. Arbetsförmedlingens ambitioner och satsningar kring både den digitala arbetsplatsen och hållbara it-lösningar har varit högt ställda. 

– Arbetsförmedlingen och Atea har tillsammans levererat beställd utrustning på drygt tolv veckor trots komponentbrist och pandemi. Det har varit extremt viktigt för oss att inte störa vår verksamhet. Själva processen att byta dator och därefter vara i drift igen på 20 minuter har varit ett mål som vi kunnat leva upp till, säger Lars-Johan Annerfors, Leveransansvarig på Arbetsförmedlingen. 

Hållbar it i fokus 

Ett av utrullningens huvudfokus har varit hållbar it och i projektet ingår Ateas återtagstjänst som innebär att all levererad utrustning får nytt liv genom återanvändning eller återvinning. Samtidigt som Arbetsförmedlingens medarbetare fick nya enheter lämnades förbrukad hårdvara och strömsladdar in som sedan togs om hand om genom Ateas återtagstjänst Goitloop

– För Arbetsförmedlingen är hållbarhetsarbetet viktigt – vetskapen att det mesta av den utrustning som vi använder säljs och återbrukas. Samt att den utrustning som vi köper in för framtiden inte bara är snabbare, bättre och säkrare utan också är mer energieffektivare än tidigare. Utöver det får vi möjlighet att mäta hur mycket transporter vi genomför så att vi kan minska våra koldioxidutsläpp vid framtida utbyten, säger Lars-Johan Annerfors. 

Trots yttre faktorer så som pandemi, komponentbrist och en rejält ökad global efterfrågan på it-utrustning har återtag, leverans och installation levererats i tid. Samarbetet mellan Atea och Arbetsförmedlingen löper vidare och fokus ligger framåt på att säkerställa livscykelhantering, support och drift. 

– Detta har varit ett betydelsefullt samarbete för Atea, inte minst när det handlar om ett samarbetsprojekt som både innehåller volym och högt uppsatta hållbarhetsmål. Det kompletta återtaget av it-utrustning går helt i linje med hur vi vill arbeta med alla våra kunder. Samtidigt är det vad som krävs för att miljöarbetet ska integreras i hela verksamheten och bidra för att nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, säger Joakim Wellmar, Regionchef Stockholm på Atea Sverige.