Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2022-02-08

Atea Sverige accelererar sin kultur- och tillväxtresa

Atea Sveriges omsättning i det fjärde kvartalet var 5,133 miljarder sek vilket gav en tillväxt på 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet EBIT landade på 167 miljoner sek jämfört med 150 miljoner samma kvartal 2020. Den totala affärsvolymen för 2021 nådde 17,137 miljarder sek. Atea kliver alltså över 17 miljardersstrecket och växer med 6,9 procent samtidigt som bolaget gör en resultatökning på 13 procent för helåret.
Linus Wallin, vd Atea Sverige

2021 fortsätter marknadens efterfrågan att öka inom samtliga områden, starkt drivet av utvecklingen inom cloud- och konsultaffären. Atea ser ett tydligt skifte på marknaden där traditionell mjukvara transformeras till molnbaserade tjänster, vilket leder till en ökad efterfrågan på konsulttjänster och ett större behov av en strategisk helhetspartner inom it. Här är Ateas partnerskap med ledande tillverkare en klar konkurrensfördel. En prioriterad fråga för många verksamheter är den hybrida arbetsplatsen. Under året växte den privata affärsvolymen med 15 procent till följd av detta.

– Att marknaden i högre grad fokuserar på kompetens när det gäller it-köp är för Ateas del positivt. Vi har byggt vårt bolag utifrån människorna, och jag kunde inte vara stoltare över den rekordhöga kundnöjdhet som vi levererat under året. Det finns en vi-vill-mer-känsla bland medarbetarna som vi nu tar vara på ytterligare i treårsplanen som inleds 2022, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

Mer samarbete över gränserna

I samband med att Atea Sverige stänger 2021 passerar bolaget milstolpen 17 miljarder. Samtidigt visar den årliga engagemangsmätningen bland medarbetarna ett eNPS-resultat på 54, vilket gör dem nöjdast i it-branschen. Nästa treårsplan bygger vidare på den starka kulturen och fokuserar på att dra nytta av samtliga kompetenser och perspektiv i bolagskoncernen. Målet framöver är att tillgängliggöra den vassaste kompetensen för varje specifikt uppdrag, oavsett kontor och land. Syftet? Ett än större mervärde för kunderna.

– Kompetensbristen i it-branschen har inte undgått någon. Det som gör Atea unikt är bredden av kompetenser i vårt bolag, ihop med ett enormt engagemang. På vår fortsatta tillväxtresa fokuserar vi därför på ökat samarbete mellan olika roller, starkare närhet till kunderna och maximal leverans i varje projekt. Detta kommer vi att uppnå genom att i högre grad arbeta över regioner och affärsområden. På så sätt får vi kraften i backen och kan erbjuda kunderna en unik sammansättning av kompetenser och människor, sammanfattar Linus Wallin.

Nya rekord för Ateakoncernen 

Årsomsättningen för koncernen var 41,316 miljarder norska kronor under 2021, med en EBIT på 1,046 miljarder norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 11,863 miljarder norska kronor, där EBIT uppgick till 403 miljoner norska kronor. 

Kvartalsrapporten och presentationen
Presskonferensen
Börsmeddelande