Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-12-22

SKI satsar på molntjänster – tecknar nytt ramavtal med Atea

SKI har tecknat ett tredje ramavtal för programvaror och programvaror som molntjänst med Atea. Detta innebär ett utökat och förlängt förtroende till Atea att stötta offentliga verksamheter i deras digitaliseringsresa. Ramavtalet ger Atea möjlighet att vara ett nav i ekosystemet av SaaS- och mjukvaruavtal, och att erbjuda konsulttjänster inom området.
Himmel

Förflyttningen mot mjukvara som tjänst sker i allt snabbare takt över hela landet. Pandemin har bidragit till att allt fler sett fördelarna och behovet av molntjänster och att köpa it som tjänst. Under första halvåret ökade Ateas affärsvolym för SaaS-tjänster med 87 procent. Trenden har inte avstannat sedan dess utan tvärtom fortsatt i ett högt tempo, något som samtliga av Ateas 35 kontor runtom i landet vittnar om.

- Att köpa it som tjänst blir allt vanligare och innebär många fördelar för offentlig sektor. Bland annat ökar flexibiliteten, det blir lättare att utvärdera kostnader och dessutom medför det ett mer hållbart sätt att konsumera it på som allt fler av våra kunder eftersträvar, säger Robert Haglund, nationell chef för mjukvara på Atea Sverige.

Avtalet med SKI träder i kraft denna vecka med en samlad löptid om 4 år. SKI förbehåller sig rätten att säga upp avtalet efter 18 månader med en uppsägningstid om 6 månader, alternativt om takvolymen på 4 miljarder sek uppnås. Det totala värdet av ramavtalet uppskattas av SKI till 2,9 miljarder kronor men man har satt det högre taket för att ta höjd för att marknaden för programvaror och molntjänster för offentlig sektor kommer att växa. Avtalet tilldelades 4 leverantörer och tilldelning av kontrakt/avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

- Vi fick som enda tilldelad part full pott i de kvalitativa delarna av utvärderingen. Det säger mycket om de processer och rutiner vi skapat, och den trygghet våra kunder därigenom får i vårt samarbete. Att vi tecknar ramavtalet i en tid då hållbarhet tar allt större plats i dialogen med upphandlande myndigheter ger oss goda förutsättningar att driva reell förändring tillsammans med kunderna, sammanfattar Robert.

Kontakta gärna:

Robert Haglund
Robert Haglund Chef Software & Cloud