Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-06-09

Ny teknologi ska minska matsvinnet i Sverige

Livsmedelsbutiker och konsumtionsled i Sverige slänger tillsammans 1,2 miljoner ton matavfall på ett år - mycket på grund av bristfällig planering och okunskap. Med hjälp av ny blockchain-teknologi kan siffran minskas drastiskt. Lösningen vid namn Food Trust kan minska svinn i hela livsmedelskedjan, och dessutom hjälpa konsumenter att göra mer medvetna val.
Mat i olika skålar

Food Trust är en blockchainlösning från IBM som Atea-koncernen är nordisk huvudpartner till. Genom bland annat spårbara QR-koder kan användare säkerställa en säker och effektiv hantering av livsmedlen oavsett var i kedjan de befinner sig. Bland annat kan lösningen användas för att påvisa i vilka temperaturer varor har fraktats, beräkna hur stora partier som behövs beställas och garantera varors ursprung (och därigenom varumärkens trovärdighet).

- Lösningen innebär att livsmedelsindustrin kan påvisa produkters äkthet, kvalitet och hållbarhet. Men det stannar inte där. Med hjälp av dataunderlaget kan hela kedjan planeras på ett mer effektivt och därigenom hållbart sätt. Om vi ska nå det globala hållbarhetsmålet om halverat matsvinn till 2030 måste vi nyttja potentialen i ny teknologi för att öka takten, förklarar Christian Sjöberg som är ansvarig för Food Trust hos Atea Sverige.

Blockchain-teknologi har inledningsvis varit mest känt inom den finansiella sektorn, men kraften i säkra dataunderlag börjar nu användas i andra branscher. Food Trust lanserades tidigare i år på den norska marknaden, där den främst använts för att påvisa äkthet inom sjönäringen. I Sverige förs dialog med ett antal stora livsmedelsproducenter och dagligvaruhandlare. Än så länge har man bara börjat nosa på potentialen, menar Christian Sjöberg.

- På den svenska marknaden lägger vi stor vikt vid hållbarhetsaspekten i lösningen. Offentlig sektor har gjort ett gediget jobb med att kartlägga utmaningar i livsmedelskedjan. Om vi kombinerar dessa insikter med kraften i nya teknologier har vi goda chanser att kunna minska matavfallet vart det än uppstår, säger Christian. 

Genom Food Trust kan leveranser planeras så att utbud och efterfråga i högre grad linjerar. Detta kan dessutom koordineras med producenter och leverantörer i resten av kedjan så att svinnet inte förflyttas dit. Lösningen kan också användas för att ge konsumenter större makt och medvetenhet kring vilka val de gör, och hur det påverkar matsvinnet.

- Vi vet att konsumenterna är avgörande om vi ska lyckas nå hållbarhetsmålen. Genom QR-koder kan konsumenten direkt se hur länge en produkt beräknas hålla och planera sina inköp bättre. Men de skulle också kunna få information om exempelvis vilka produkter som haft mest hållbara transporter, och på så sätt kunna ta ett ännu större konsumentansvar, förklarar Christian.

Kontakta gärna