Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-06-11

Ny tjänst från Atea och VMware minskar överkapacitet i den hybrida molnmiljön

Globala investeringar i hybrida molnlösningar beräknas öka med i snitt 30 % årligen mellan år 2017 och 2022. En av de största utmaningarna bland verksamheter som nyttjar publika moln är överkapacitet, något som blir både dyrt och ineffektivt. Därför lanserar Atea och VMware nu en tjänst som ska hjälpa kunderna att ta kontroll över sin molnmiljö.

- Behovet av en skalbar it-miljö fortsätter att öka, Corona-pandemin har ytterligare visat på vikten av det. Det vi ser i dialogen med våra kunder är att de efterfrågar full överblick för att kunna hålla kostnaderna nere och bespara maximalt med tid. Atea Cloud Intelligence service, som vi nu lanserar tillsammans med VMware, kommer att vara till stor nytta för våra kunder i deras molnresa, säger Erik Hjalmarsson som är nationell affärsområdeschef för Hybrid Platforms på Atea Sverige.

Atea Cloud Intelligence Service kommer att hjälpa kunderna vid planering, införande och utvärdering av sin hybrida molnmiljö. Tjänsten består av en plattform som innehåller tre delar, en självbetjäningsdel och automationsdel samt en molnanalysdel.  I självbetjäningsdelen och automationsdelen plockar kunden vilka tjänster de har behov av ur såväl de publika som privata molnet. Genom molnanalyskomponenten kan man löpande göra kostnadsanalyser av sin verksamhets molnanvändning.

På ett par månader kommer insikterna från plattformen fungera som beslutsunderlag för kunderna kring hur de ska skala upp och ner sin hybrida molnmiljö, optimera den och minska kostnaderna. Kunderna får också tillgång till Ateas molnspecialister som, utöver att implementera och driftsätta lösningen, följer utvecklingen med kunderna på nära håll och kommer med råd om hur de kan tänka smartare kring sin hybrida it-miljö.

- Vi ser att allt fler företag och organisationer går mot en framtid av allt mer komplexa multi-cloud lösningar, där en säker och flexibel grund är kritiskt för att lyckas. Vår vision på VMware är att göra cloudmiljön sömlös, så att kunderna inte känner av dess komplexitet utan får fokusera på att transformera sina verksamheter. Vi är glada över att kroka arm med Atea när det gäller att nå ut på den nordiska marknaden, säger Marie Berner Moberg som är Sverige-chef på VMware.

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms