Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-02-06

Atea Sverige summerar ett stabilt 2019 med fortsatt positiv tillväxt  

Atea Sveriges omsättning i det fjärde kvartalet var 4,468 miljarder sek vilket gav en tillväxt för 2019 på nära 900 miljoner sek och en total affärsvolym på 15,902 miljarder sek. Resultatet (EBIT före optionskostnader) för det fjärde kvartalet var i linje med föregående år på 155 miljoner sek. För helåret ökade resultatet med 8% till 541 miljoner sek.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige på en scen

2019 gick startskottet för en ny strategisk treårsplan inom Atea Sverige. Ett av bolagets fokus under året har varit att renodla och tydliggöra Ateas erbjudande. Etableringen av tre affärsområden – Digital Workplace, Hybrid Platforms och Information Management - gör erbjudandestrukturen mer lättnavigerad och underlättar för kunderna att förstå hur Atea kan verka som möjliggörare under hela deras digitaliseringsresa. 2019 satsade Atea Sverige stort på specialistkompetenser, managerade tjänster och molntjänster som kan frigöra tid och förenkla kundernas vardag. Marknaden fortsätter även att efterfråga innovations- och informationstjänster, vilket gör att Ateas konsultorganisation växer kraftigt. Totalt genomförde Atea Sverige under 2019 mer än 100 projekt inom RPA och Data Analytics tillsammans med sina kunder. 

– Jag är väldigt stolt över att vi levererar ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet även om det inte riktigt når över förra årets rekordkvartal. Det gör att vi levererar ett positivt resultat för hela året, trots en tuffare marknad med inköpsstopp hos flera offentliga verksamheter och förändrade spelregler kring mjukvara. Utmaningar som vi fortsatt tar oss an på kort sikt och som gör att vi utvecklas i ett längre perspektiv. Samtidigt såg vi flera uppåtgående trender 2019, bland annat har cloudtransformationen tagit fart för både privata och offentliga verksamheter. Vi har därför utvecklat partnerskapet med våra molnleverantörer och kompetensutvecklar våra konsulter genom vad vi kallar Atea Cloud Track. Kunderna fortsätter också sin innovationsresa, och med vår nya erbjudandestruktur blir det tydligt hur vi kan skapa nytta för dem, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

I treårsplanen ingår förutom ett tydligare erbjudande att fortsätta ta position som det ansvarstagande bolaget för medarbetare, kunder och samhälle. 2019 innebar detta bland annat fortsatta hållbarhetssatsningar; exempelvis öppnade Ateas nya logistikcenter med mål att bli ett nordiskt nav för it-återtag. Man blev också första svenska bolag att certifiera sig enligt ISO-standarden 37001 för sitt systematiska sätt att arbeta med riskanalys, transparens, compliance och affärsetik. Dessutom lanserade Atea ett integrationsinitiativ för att minska trösklarna in till it-branschen för ny kompetens som kommit till Sverige. Initiativet genomfördes ihop med Arbetsförmedlingen och mer än hälften av deltagarna har nu anställts av Atea.  

– Vi är för första gången mer än 2600 medarbetare i bolaget, vilket är fantastiskt. Men att växa som bolag handlar inte bara om att bli fler utan också om att få in fler olika perspektiv. För att fortsätta vara framgångsrika ska vi bygga vidare på dynamiken i vårt bolag. Här är vårt unika integrationsinitiativ en viktig möjlighet för oss. Förhoppningsvis inspirerar vi våra kunder och andra i it-branschen att börja rekrytera på nya sätt. Det är tillsammans som vi kommer att kunna ta vara på all den kompetens som finns i vårt land, säger Carl-Johan Hultenheim.  

Resultat Ateakoncernen 

Årsomsättningen för koncernen var 36,7 miljarder norska kronor under 2019, med en EBIT på 747 miljoner norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 10,2 miljarder norska kronor, där EBIT uppgick till 305 miljoner norska konor.