Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-07-15

Atea står väl rustat efter ett transformativt första halvår

Atea Sverige ökar sin omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Totalt sett landar omsättningen på 4,45 miljarder kronor. Resultatet (EBIT) blev 112 miljoner att jämföra med 130 miljoner 2019.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige

När Atea stänger andra kvartalet 2020 är det efter ett halvår som präglas av att svenska verksamheters digitala transformation accelererar. Särskilt tongivande är kundernas utökade behov av skalbara plattformar vilket dubblerat intäkterna från molntjänster jämfört med samma period 2019. Atea noterar även ett tilltagande fokus på arkitektur och säkerhet i och med den ökade sårbarhet som uppstår när allt fler arbetar hemifrån. Samtidigt konstaterar bolaget att marknaden är volatil till följd av vårens pandemi där en delvis begränsad tillgänglighet ute hos kund bland annat resulterat i minskade affärsvolymer på konsultsidan.

- Den digitala transformationen vi länge pratat om, händer nu. Pandemin ställer nya krav och fortsätter vara utmanande för oss, våra kunder och hela samhället men skyndar även på transformationen. Under våren har vi stöttat kunderna i att ställa om till distansarbete, fjärrundervisning och möjliggjort digitala möten mellan äldre och deras anhöriga. Satsningen på äldreomsorg, som vi inledde 2019, fortsätter vara extremt viktig. Genom vår kombination av teknik och kompetens kan vi vara en möjliggörare för verksamheterna i byggandet av en mer flexibel och trygg äldrevård framåt, vilket är en fantastisk samhällsroll att ta, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Stort fokus på hållbarhet
Andra kvartalet har bolaget fortsatt fokusera på olika aspekter av hållbarhet, bland annat miljö och klimat. Internt har Atea Sveriges medarbetare kunnat engagera sig i Atea Climate Challenge, en tävling med mål att lära sig mer om (och därigenom minska) sina klimatavtryck. Externt erhåller Atea för tredje året i rad guldstatus av EcoVadis för sitt CSR-arbete och får en exklusiv platinum-titel. Det globala erkännandet intensifieras av att hela Atea-koncernen under andra kvartalet antagit de hållbarhetsmål som sedan tidigare ingår i Atea Sveriges treårsplan. Utöver miljöaspekten har medarbetarhälsa stått i centrum. Atea var bland de första verksamheter som under våren ställde om till hemarbete. För att motverka stillasittandet som kommer med distansarbete och göra förändringen hållbar bestämde man sig tidigt för att investera ytterligare i träningsinitiativ. Som resultat tränade medarbetarna tillsammans i 16 987 timmar på bara en månad.

- Vårt sätt att ta oss an ett annorlunda och utmanande första halvår har varit offensivt. Självklart i dialogen med kunderna där vi kan göra störst skillnad, men också genom att inte tappa fokus på hållbarhetsfrågor såsom medarbetarnas hälsa och klimatet. Våra medarbetares kompetensutveckling blir avgörande framåt och jag är stolt över att personligt ansvar varit lika centralt inom Atea som för samhället i stort, säger Carl-Johan Hultenheim.

Kompetensutvecklingen som skett i bolaget visar sig bland annat genom att Atea som första svenska bolag tar emot Ciscos högsta certifiering för kunnande inom deras nätverk- och säkerhetslösningar: Master Network Specialization. Dessutom har antalet rollbaserade Microsoft-certifikat ökat kraftigt, vilket gör att Atea med god marginal fortsätter ha flest Microsoft-certifierade konsulter i Sverige. Atea erhåller också utmärkelsen APN Certification Distinction från AWS som bevis på att bolagets medarbetare nu innehar mer än 50 olika, aktiva AWS-certifikat.

Resultatet för hela Ateakoncernen
Ateakoncernen ökade omsättningen med 11,7 procent till 10,60 miljarder norska kronor under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT) blev 220 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 51,4 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

För mer information kontakta: Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se