Hoppa till huvudinnehåll
Efter GAROs outsourcing av hela it-miljön har resurser frigjorts till bland annat viktigt arbete kring it-säkerhet och verksamhetsutveckling.
GARO
Gnosjö
Outsourcing av it-miljön för att frigöra tid till verksamhetsutveckling.

Småländska Gnosjö är rikskänt för den särskilda entreprenörsanda som bär bygdens namn. Ur denna mylla har GARO vuxit fram. 

Bolaget utvecklar och tillverkar innovativa produkter och lösningar inom el och e-mobility, däribland laddare för elbilar, och har sedan starten 1939 vuxit till en internationell koncern med över 400 medarbetare i sex länder.

Nu kan vi fokusera på att driva projekt som tillför mer värde till verksamheten, berättar Jan Backmark, it-chef på GARO.

När allt fler enheter i vår vardag blir uppkopplade står GARO inför nya utmaningar. Bland annat måste ytterligare fokus läggas på it-säkerhet, både i verksamheten och de produkter som bolaget tillverkar. Efter outsourcing av hela it-miljön har resurser frigjorts till detta viktiga arbete.

För drygt ett år sedan flyttade GARO hela sin it-miljö från det egna datacentret i Gnosjö till Ateas serverhall i Umeå. Ett viktigt beslut som har gett bolaget ny luft under vingarna.

Det egna datacentret slukade mycket tid och resurser. En riskanalys pekade också på fördelarna med en hostad it-lösning. GARO var dessutom på väg att växa ur den befintliga hårdvaran och var i behov av både mer lagringsutrymme och högre prestanda.

– För att säkra den interna driften krävdes det en noggrann planering av underhåll. Det tog stora resurser från it-avdelningen, säger it-chefen Jan Backmark.

Större arbetsro för verksamheten

Jan Backmark beskriver serverflytten som välplanerad och smidigt utförd. GARO hade redan en backup-lösning hos Atea, vilket bidrog till att processen i princip var avklarad över en helg, helt utan störningar för användarna.

När medarbetarna gick hem på fredagen jobbade de mot koncernens interna datacenter. På måndagen jobbade de mot Ateas serverhall. Men från deras perspektiv såg allt likadant ut och fungerade på samma sätt.

I dag har GARO en stabil plattform och alla tidigare problem med resurskrävande underhåll och driftstörningar har upphört. Dessutom ansvarar Atea för all daglig drift, skötsel och support.

Det har gett Jan Backmark och hans medarbetare en betydligt större arbetsro. Mer tid kan läggas på strategiska insatser som gynnar bolagets utveckling, då de nu har förmånen att kunna blicka framåt i stället för att lägga energi på drift av systemen.

– Serverflytten har påverkat it-avdelningens vardag väldigt mycket. Nu kan vi fokusera på att driva projekt som tillför mer värde till verksamheten, säger Jan Backmark.

garo samtal med kollega

It-säkerheten en avgörande fråga

Utvecklingen går mot allt fler uppkopplade produkter och tjänster. Dit hör också de laddstolpar som GARO tillverkar. Men med fler smarta produkter ökar också känsligheten.

Hotbilden och risken för hackerattacker blir allt större, inte minst nu med krig och oroligheter i världen. Därför är it-säkerhet ett område med hög prioritet.

Kunderna, som bland annat finns inom bilindustrin, ställer höga krav och det är viktigt att hänga med i utvecklingen, där tempot ständigt skruvas upp.

– Nu har vi tid och resurser att säkra verksamheten ännu mer. Det handlar både om att stärka it-säkerheten i vår egen verksamhet och i de produkter som vi tillverkar. Våra enheter kommunicerar ju även med andra företags produkter. Det gör att kraven blir ännu mer rigorösa. GARO måste ta ett it-säkerhetsansvar även för kunder och leverantörer.

Insikter direkt i din inkorg 💡

Välj de områden som intresserar dig, så kommer våra specialister att välja ut den bästa läsningen.

Jag vill få insikter

Stor expansion efter serverflytten

GARO har ännu inte beräknat exakt vilken avkastning investeringarna i serverflytten har gett. Enligt Jan Backmark är det svårt att räkna på Return of Investment (ROI) eftersom bolaget under samma period har haft en stor tillväxt, med både ökade it-kostnader och större omsättning som följd.

– Vi expanderar hela tiden. Det innebär att vi också måste öka kapaciteten i våra centrala system, vilket även tillför kostnader, säger han.

Han slår ändå fast att skalfördelarna med stordrift tveklöst har lett till stora besparingar, även om de drastiskt ändrade förutsättningarna gör det svårt att rakt av jämföra tiden före flytten av it-miljön med dagens situation.

garo laddstation

Hållbarheten den största drivkraften

Däremot finns det tydliga siffror på att den nya it-lösningen är betydligt mer hållbar. Den årliga energibesparingen efter serverflytten är hela 66 procent. Omräknat i klimatutsläpp motsvarar det ett ton koldioxidekvivalenter om året.

Atea bidrar dessutom med en komplett livscykelhantering av koncernens datorer, mobiler och övriga it-utrustning.

– Vi försöker återvinna eller lämna tillbaka all elektronik som vi använder, men inte främst för de ekonomiska fördelarna. För oss är hållbarheten den största drivkraften. Eftersom hållbarhet genomsyrar hela företaget är det naturligt att även it är med på den resan, säger Jan Backmark.

5 vinster med serverflytten

En stabilare och pålitligare it-miljö fri från störningar och driftstopp.

Mer tid och resurser för it-avdelningen att ägna sig åt värdeskapande insatser för verksamheten.

Ständig tillgång till den modernaste mjukvaran och de senaste lösningarna via molntjänster.

Bättre förutsättningar att ligga i framkant och driva den egna utvecklingen framåt.

Tillgång till bred och aktuell kompetens samt därmed möjlighet till snabb och säker omställning när nya krav ställs på verksamheten.

Strategisk partner med bred kompetens

Förflyttningen av it-miljön berör koncernens svenska bolag och finska dotterbolag, som tillsammans sysselsätter cirka hälften av den totala personalstyrkan. Målet på sikt är att skapa en homogen it-miljö för hela koncernen och införliva även övriga dotterbolag.

Den övergripande strategin är att det inte ska finnas några datacenter i GARO:s egen regi. Det är Cloud-First som gäller. När koncernen behöver uppgradera eller införa ett nytt system kommer valet att falla på tjänstebaserad it.

– Flytten av våra servrar till Ateas serverhall i Umeå är egentligen bara ett mellansteg. Framöver ska vi satsa på molntjänster som gör oss ännu mer flexibla, även över lands- och kontorsgränser. Vi vill vara så rörliga och kostnadseffektiva som möjligt för att snabbt kunna introducera nya tjänster, säger Jan Backmark.

För GARO är Atea inte bara är en leverantör, utan en strategisk partner. Detta partnerskap har dessutom kommit väldigt långt. Jan Backmark upplever att förståelsen för verksamheten är stor och att koncernen får god hjälp att hänga med i utvecklingen.

– Särskilt värdeskapande för oss är kvaliteten och bredden på Ateas kunskap. Nya krav ställs i område efter område i takt med att GARO utvecklas. Då finns kompetens och personella resurser hos Atea. Det är redan paketerat på ett bra sätt, utan att vår egen it-avdelning behöver ta det stora ansvaret.

garo samtal med kollega med dator

Cloud-First övergripande strategi

Aktuellt framöver är en flytt av GARO:s affärssystem till Azure. Det befintliga systemet är också Microsoftbaserat och har fungerat bra på många sätt. Men nu är det dags för ett omtag, framhåller Jan Backmark, för ju fler delar som kommer upp i molnet och i samma miljö, desto större synergier ger det.

– Vi får ständigt nya krav på oss. Då gäller det att alltid ha tillgång till den senaste tekniken. Det gör vi genom att lägga mjukvara i molnet, för de systemen utvecklas i väldigt snabb takt, säger han och fortsätter:

– Om du har ett affärssystem lokalt uppgraderar du det kanske vart fjärde eller femte år. Det innebär att du under ganska kort tid har en funktionalitet som kan stödja verksamheten effektivt. Med molnbaserade lösningar kan vi uppdatera oss i samma takt som branschen i stort. Det kommer att göra en stor skillnad framöver.

Garo Jan Backmark

Text: Johan Bentzel
Foto: Jonas Ljungdahl