5 frågor till konsultchef Agneta i Växjö

Det här är Agneta

Agneta Klingenvik

Namn: Agneta Klingenvik

Befattning: Konsultchef Växjö

Ålder: 39

Min definition av att "lyckas som ledare": ”När alla i gruppen blir engagerade i både visioner och mål – och sedan lyckas uppnå det. Det kan bara hända om alla känner sig delaktiga och involverade.”

Min största insikt som ledare på Atea: ”Att vi kan göra mycket mer för att synas som bolag lokalt. Vi borde visa mer stolthet över våra kompetenta och duktiga medarbetare, och bättre förmedla hur givande det är att vara konsult hos oss: att det händer saker hela tiden, att man förvärvar oerhört mycket kunskap, och att man lär känna olika typer av branscher och kunder.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: "Att jag är mig själv, och mänsklig och kan göra fel. Jordnära och öppen."

Om dina konsulter beskrev dig på tio sekunder, vad skulle de säga?

”Att jag skapar delaktighet. Alla får vara med och påverka saker som rör kontoret, och det som händer kring olika leveranser och uppdrag. Jag är ingen ledare som säger ’nu gör vi så här’, utan vill att medarbetarna är med och tycker till, själv känner efter, och kommer med egna idéer och tankar som vi kan jobba med tillsammans. Jag vill att medarbetarna känner att de varit delaktiga i framgången, att de äger processerna”.

Vad gör för att dina konsulter ska känna att Atea är ”the place to be”?

”Jag tror att alla vill bli sedda för den man är, och att man får lov att vara den man är. I gruppen vill jag skapa en kultur av transparens, en trygghet i att vi kan vara öppna med varandra och dela med oss av olika saker. På våra regelbundna avstämningsmöten har vi exempelvis inslag av att medarbetare får delge vad de nyligen har lärt sig, alltifrån tankar om förändringsledning till erfarenheter av att estimera projekt, sånt som kan gynna andra i gruppen. Som chef tror jag också att det är viktigt att vara nära var och en av mina medarbetare, att stämma av löpande hur det går i leveranserna.”

Hur kommer jag att utvecklas på Atea?

”Du utvecklas mycket av att jobba i uppdragen. Vi hjälper varandra att lyckas på Atea, lär av varandra och stöttar. Varje år har vi ett ordentligt utvecklingssamtal för att se vilka mål du har och hur du tänker framåt. Atea har skapat väldigt goda förutsättningar för att växa professionellt med kurser, certifieringar, mentorskap – och även Atea Career Program för den som vi ta sig till en helt ny roll i företaget. Du kan välja om du vill göra det, eller utveckla dig som generalist, eller specialisera dig inom ett visst område. Vi matchar ihop vad du vill med vad Atea och Ateas kunder behöver framöver, lägger upp en plan, ger dig löpande det du behöver i fråga om utbildningar, och eventuellt mentorskap, och gör täta avstämningar.”

Hur tar ni vara på den småländska traditionen av entreprenörsanda i Växjö?

”Det märks nog mest i hur vi testar saker utan rädsla för att göra fel. För att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och se över hur vi marknadsför oss utåt, testade vi till exempel att profilera oss på Karriärsdagarna på Linnéuniversitetet och fick då in många ansökningar om praktiktjänster. Vi har även varit delaktiga i att starta en YH-utbildning i it-infrastrukturteknik. Där har vi en tanke om att bjuda in alla som sökt till den utbildningen att få träffa våra konsulter.”

Vad är din vision framåt för arbetsplatsen?

”Vi jobbar med det nu faktiskt. Diskuterar fram visioner och mål, och vad vi ska göra. Vi skapar en samsyn kring affärer, leveranser och hur vi jobbar. Man ska känna en värme när man öppnar dörren till kontoret. Jag tror mycket på frihet under ansvar, att vi ska erbjuda både flexibilitet och tillhörighet för konsulterna. ”

SCENARIER. Så reagerar Agneta om du …

…. vill jobba 100 procent hemma:

”Det får vi diskutera med ledningen och platschefen. Jag har inga krav på att det ska vara 50 eller 70 procent av tiden på kontoret, men vi behöver ha en flexibilitet under en viss

struktur. Vissa möten, workshops och fikastunder är gemensamma och då förväntas man vara med. Men sedan finns det alltid undantag. Det är svårt att säga något som ska gälla för alla. Kanske har du helt rätt kompetens och skulle passa perfekt hos oss, men är bofast på Öland eller Gotland.”

.... om konsult jobbar 50-60 timmar per vecka och ofta på helgen:

”Hur mår du? undrar jag då. Tillsammans ser vi över din portfölj och jag ordnar så att du får avlastning. Jag försöker ligga nära dig och din leverans, så att det här inte ska behöva ske. Och om det händer så ska det identifieras i ett tidigt skede. Det är viktigt med balans mellan arbete och fritid. Troligen skulle jag också coacha dig lite också och låta dig planera in tid för återhämtning och reflektion, så att du inte hamnar i att du bara trampar, trampar och trampar.”

… föreslår att Atea borde utveckla en ny tjänst eller produkt:

”Alla tankar och idéer tar vi upp och diskuterar tillsammans för att se titta närmare på möjligheterna. Vi strävar alltid efter att förbättra, utveckla och testa nya saker. Vad jag vet finns inget systematiskt sätt på Atea att fånga upp idéer, i alla fall har inte jag sett någon idélåda eller en byråkratisk process som tar hand om idéerna. Vårt affärsmannaskap sitter snarare i väggarna. Attityden är mer ”Hur ska vi få till det?”