5 frågor till konsultchef Mikael i Örebro

Det här Mikael Stenman

Namn: Mikael Stenman

Befattning: Konsultchef i Örebro

Ålder: 57 år

Min definition av att "lyckas som ledare”: "Att medarbetarna presterar och är nöjda och glada"

Min största insikt som ledare på Atea: "Att jag är så involverad i mjuka frågor, mycket mer än jag trodde från början. Jag såg framför mig att styra siffror och att leverera resultat. Och ja, det är är en viktig del, men mest fokus är på att coacha mina medarbetare i deras vardag."

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: "Att jag är tillgänglig. Jag är på kontoret i princip varje dag, och sitter i öppen miljö så mycket jag kan så att medarbetarna kan knacka mig på axeln när de behöver prata".

Hur vill du beskriva din ledarskapsstil?

"Jag är inte den som pekar med hela handen. Tvärtom så försöker jag få dem att komma fram till lösningar på egen hand och lita på sin egen förmåga. Om någon exempelvis kommer och säger 'hur tycker du att jag ska göra nu?', då bollar jag ofta tillbaka frågan och säger 'gör det du tycker är bäst'. Sedan står jag bakom dem i det beslutet."

Atea jobbar mycket med teamleveranser. Vad gör du som ledare för att skapa rätt miljö för lyckade laginsatser?

"Jag är mån om att grupperna får en bra dynamik. Det är en fördel om folk tycker lite olika. Personer bidrar på olika sätt. Om någon tycker sig ha de bästa idéerna, så behövs det att någon ifrågasätter också. Det leder fram till att idéerna utvecklas och blir bättre. Man ska inte vara rädd för att det uppstår diskussioner. Grupper med bara ja-sägare är inte bra. I rekryteringar är det superviktigt att se till att vi får en bra blandning, även i åldrar, kön och bakgrund."

Ateas vision är att vara The Place To Be (TP2B). Hur kommer jag att märka av det?

"Många upplever det som en familjekänsla att komma till Atea. En vanlig reaktion efter att ha besökt kontoret för första gången är att det känns som att komma hem. Alla som börjar på Atea får åka till huvudkontoret i Kista, och brukar vara väldigt pro-Atea när de fått träffa ledningen."

Kan du ge exempel på hur jag kan utvecklas på Atea?

"Vi har en metodik för våra medarbetares utveckling. Varje år har vi MAP-samtal, (mål, ansvar och prestation) där vi sätter planen framåt. Det kan vara utbildningar, mentorskap eller certifieringar beroende på om man vill gå djupare i sin nuvarande roll, utvecklas i sidled och byta affärsområde, eller bli projektledare eller gå i en annan ny riktning i företaget. Du kanske siktar på att bli projektledare. Då kan vi komma överens om att du de kommande två åren fakturerar 70 procent av din tid, och samtidigt går utbildningarna A, B och C, och tar certifikatet X och Y. Jag är noga med att om konsulten håller sin del i planen framåt, så håller jag min. Vi involverar även platschefen för att man ska känna en extra trygghet att allt inte rinner ut i sanden."

Vilket fokus har du i ditt ledarskap framöver?

"Rekrytering av nya medarbetare, både seniora och mer juniora. Jag vill ha in fler medarbetare med starkt egen driv, som vill gå framåt och lära sig. Man behöver inte ha all teknisk kompetens från början, utan det viktiga är att man har intresset och vill utvecklas. I konsultrollen är ett trevligt sätt och förmåga att föra sig socialt ute i olika verksamheter också viktigt."

Så reagerar Mikael Stenman om du …

… föreslår att Atea borde utveckla en ny tjänst eller produkt:

"Vi har vägar för att lämna in förslag, men om du har en bra idé skulle jag ge dig namnet till den som är erbjudandeansvarig inom det aktuella området i vår region, så att du fick prata direkt med rätt person."

… behöver hämta barnen på förskolan tidigare varje tisdag och torsdag:

"Jag säger 'Gör det!'. Om du behöver korta din eftermiddag ett par dagar i veckan, så räknar jag med att du tar igen den tiden en annan dag, kanske jobbar längre en annan dag, och kanske tar ett par kortare luncher. Det är frihet under ansvar här. Jag utifrån från att alla gör sitt jobb tills motsatsen bevisats."

… tar åt dig äran för kollegors insatser:

"Först vill jag veta att så faktiskt har skett. Jag skulle därefter se till att lyfta hela gruppen inför alla, för att underförstått signalera för dig att det är gruppen som förtjänar beröm. Antingen skulle jag göra det på nästa kontorsmöte, eller i den Teams-kanal vi har skapat här hos oss för att hylla varandra när vi gjort något bra."