Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2021-02-09

Coronaåret 2020 - Atea Sverige spränger 16-miljardersvallen

Atea Sveriges omsättning i det fjärde kvartalet var 4,896 miljarder sek vilket gav en tillväxt på 9,6 % jämfört med samma period föregående år. Den totala affärsvolymen för 2020 nådde 16,030 miljarder sek. Resultatet (EBIT efter optionskostnader) för det fjärde kvartalet landade på 150 miljoner sek jämfört med 147 miljoner för samma kvartal 2019.
Linus Wallin

2020 påverkades till stora delar av Corona-pandemin. Atea Sverige bestämde sig tidigt för en offensiv plan med fokus på att hjälpa kunderna i deras digitala omställning, fånga nya möjligheter på marknaden och minimera inverkan på medarbetarna. Detta exekverades bland annat genom samarbeten med olika samhällsaktörer, etablering av nya erbjudanden och kompetensutveckling. Ett exempel är att Ateas medarbetare tillsammans tog 1267 nya certifieringar under 2020.

Under året ökade behovet av digitala arbetsplatser, samverkansverktyg och nya kommunikationsplattformar. Utöver det fick kunderna en utökad förståelse för vikten av arkitektur och skalbarhet i it-miljön. Det visade sig inte minst i försäljningen av molntjänster som ökade med 74 % under 2020. Kunderna blev dessutom allt mer vana vid att möta Ateas konsulter digitalt. Sammantaget resulterade detta i en urstark avslutning. När fjärde kvartalet sammanställs når Atea Sverige för första gången över 16 miljarder i omsättning för helåret.

”Atea avrundade året med rekordhög medarbetar- och kundnöjdhet och fokuserar nu på att hjälpa våra kunder dra nytta av förra årets stora kliv i digitaliseringen.”

— Linus Wallin, vd

– 2020 har helt klart varit ett transformationsår för våra kunder och för oss som bolag. Trots att många av de förflyttningar vi sett på marknaden var väntade, var hastigheten i förändringarna bitvis smärtsam. Ändå lyckades vi under Kalles (Hultenheims, reds anm.) ledning skapa oss förutsättningar att toppa våra förväntningar. Jag är otroligt stolt över medarbetarnas kraftsamling och den medvind vi tillsammans skapat inför 2021, säger Linus Wallin vd Atea Sverige.

Ateas varför är viktigare än någonsin

När 2021 inleds finns vissa osäkerhetsfaktorer på marknaden kopplat till pandemin och regelverk kring it-drift i offentlig sektor, men det är en aktiv marknad där såväl privat som offentlig sektor fortsätter att investera. För att bygga vidare på sin roll som möjliggörare i kundernas digitalisering höjer Atea tempot internt med ett antal initiativ. Det handlar om att fortsätta kompetensförflyttningen inom cloud, öka kundvärdet i konsultverksamheten och om att skapa en kundservice i världsklass.

– Förra året var utmanande men också väldigt lärorikt. Det krävde extraordinära insatser från samtliga it-avdelningar runtom i Sverige, från våra strategiska samarbetspartners och från våra egna medarbetare. Atea avrundade året med rekordhög medarbetar- och kundnöjdhet och fokuserar nu på att hjälpa våra kunder dra nytta av förra årets stora kliv i digitaliseringen, sammanfattar Linus.

Rekordresultat för Ateakoncernen 

Årsomsättningen för koncernen var 39,5 miljarder norska kronor under 2020, med en EBIT på 854 miljoner norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 11,7 miljarder norska kronor, där EBIT uppgick till 387 miljoner norska konor. 

Kvartalsrapporten och presentationen

Presskonferensen

Börsmeddelande