Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-10-21

Atea står starkt trots coronaoron

Trots att covid-19 påverkat den svenska ekonomin kraftigt gjorde Atea Sverige ett stabilt tredje kvartal, där pandemin även drivit på kunders övergång till nya digitala arbetssätt. Omsättningen under kvartalet blev 3,086 miljarder kronor, en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2019. Resultatet (EBIT) blev 100 miljoner kronor, jämfört med 131 miljoner kronor i fjol. Vid årsskiftet tar Linus Wallin över vd-posten i Atea Sverige efter Carl-Johan Hultenheim, som blir chief operating officer (COO) för koncernen.

– Pandemin har skapat en utmanande och svårläst marknad, men vi gör ett stabilt resultat och ser indikationer på att trenden går åt rätt håll. Samtidigt har situationen på mycket kort tid drivit fram en ny vardag hos våra kunder. Det är en ynnest att få jobba tillsammans med dem under deras förändringsarbete och möjliggöra deras digitala omställning, säger Carl-Johan Hultenheim, vd för Atea Sverige. 

Under årets tredje kvartal hade Atea Sverige en omsättning på 3,086 miljarder kronor, att jämföra med 3,262 miljarder under motsvarande period i fjol. Resultatet (EBIT) blev 100 miljoner kronor, en minskning med 30 miljoner kronor. Stark tillväxt inom mjukvara och framförallt molntjänster står ut under kvartalet: Området omsatte totalt 759 miljoner kronor, en ökning med 6 procent. Volymen molntjänster ökade med 67 procent jämfört med motsvarande period i fjol.  

Förändringar i kundernas vanor och beteenden har inte bara påverkat marknaden, utan även medfört nya digitala behov. Atea ser inte minst en ökad efterfrågan på informationssäkerhet, skalbara plattformar och specialisttjänster.  

– Covid-19 har drabbat Sverige hårt, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Men som katalysator för digitalisering kan pandemin också skapa nya möjligheter för samhället. Nu är det viktigt att regeringen vågar investera i den digitala omställningen, och det har vi goda förhoppningar om att de kommer att göra, säger Carl-Johan Hultenheim. 

Trots den svårförutsägbara marknaden under 2020 har Atea Sverige fortsatt att investera i kompetensutveckling för att kunna möta den förändrade efterfrågan. Som ett led i den förflyttningen har bolaget genomfört en stor satsning på nya certifieringar, men även verkställt ett varsel från juni under kvartalet, där 23 medarbetare i Stockholm lämnat företaget efter förhandlingar. 

”Pandemin har skapat en utmanande och svårläst marknad, men vi gör ett stabilt resultat och ser indikationer på att trenden går åt rätt håll.”

— Carl-Johan Hultenheim
vd för Atea Sverige

Hållbarhet fortsätter att vara ett av Ateas viktigaste fokusområden. Under kvartalet har Atea utnämnts till Årets hållbarhetspartner av Microsoft och medverkat i regeringens industrisamtal om hållbarhet. I november arrangeras Atea Sustainability Focus Forum för fjärde gången, då representanter från världens ledande it-bolag och några av Nordens största företag samlas för att driva på hållbarhetsarbetet i den globala it-sektorn. 

I samband med kvartalsrapporten tillkännager Atea att Linus Wallin blir ny vd för Atea Sverige vid årsskiftet. Han efterträder då Carl-Johan Hultenheim, som efter nio år som vd tillträder som chief operating officer (COO) på koncernnivå. Linus Wallin har sedan 2018 varit chef för Region Stockholm, Atea Sveriges största affärsenhet. 

Resultatet för hela Ateakoncernen 

Ateakoncernens omsättning ökade med 4,6 procent till 8,185 miljarder norska kronor under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT) blev 215 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 18,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. 

För mer information, kontakta gärna:

Carl-Johan Hultenheim
Carl-Johan Hultenheim Chief Operating Officer
Steinar Sønsteby
Steinar Sønsteby Koncernchef Atea ASA