Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2019-05-29

Atea Sverige satsar stort på framtidens äldreomsorg

Sveriges föränderliga demografi med en allt äldre befolkning medför ökade utmaningar för välfärden. Atea satsar därför stort på äldreomsorgen, med målsättning att transformera området tillsammans med verksamheter inom det.

Framtidsprognoser pekar på att åldersgruppen 80+ kommer att öka med 50 % de kommande tio åren, något som ställer höga krav på en effektivare välfärd. Atea levererar redan idag en rad innovativa lösningar för äldreomsorgen och har över tid sett en stärkt efterfrågan på tjänster såsom digitala assistenter, smarta sensorer, kameratillsyn och appar för digital signering.

- Sverige står inför stora utmaningar men också möjligheter. Genom att utveckla ytterligare lösningar, tillsammans med välfärdssektorn, kan vi leverera smarta funktioner som effektiviserar stödet till våra äldre, förhöjer deras livskvalitet och underlättar arbetssituationen för anställda inom äldrevården, säger Simon Norman som är ansvarig för Ateas satsning inom äldreomsorg.

En utmaning för många verksamheter blir att sammankoppla alla de tekniska system som förs in. Ateas satsningsområde kommer därför att fokusera på sömlösa funktionsleveranser. På så sätt uppstår värdeskapande funktioner som kan möjliggöra stora tids- och kostnadsbesparingar. En av Ateas kunder i framkant, som bland annat nyttjar digital signering och ett mobilt gränssnitt för journalhantering, är Eskilstuna Kommun. De välkomnar en helhetslösning.

- Nya tekniska lösningar är en viktig del i att äldre, och personer med funktionsnedsättning, ska känna trygghet och vara självständiga i sitt boende. Vi som kommun har mycket att vinna på en partner som vill, och har förmåga att, möta våra samlade behov. Vi upphandlar idag produkt för produkt när vi egentligen är ute efter en helhetslösning, förklarar Johan Lindström som är Förvaltningschef i Eskilstuna Kommun.

Ateas satsningsområde blir en nationell funktion som kommer att jobba med hela landet. Området tillsätts internt parallellt med en chefsrekrytering som pågår fram till sommaren.

Läs mer om området här

Kontakta gärna:

Simon Norman
Simon Norman Innovation Management Officer