Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2019-02-07

Atea inleder ett nytt kapitel efter en framgångsrik målgång år 2018

Tillväxtresan fortsätter för Atea Sverige AB. 2018 växte affärsvolymen till drygt 15 miljarder kronor och resultatet (EBIT) nådde 484 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 19 % jämfört med föregående år. Omsättningen för det fjärde kvartalet var 4,3 miljarder kronor och resultatet (EBIT) uppgick till 156 miljoner kronor.

Den totala tillväxten för Atea 2018 landar på 2,2 miljarder kronor. Ökningen sker genom en positiv utveckling inom samtliga affärsområden där volymerna inom hårdvara, mjukvara och tjänster når nya rekord. Snabbast växte konsultaffären och Atea hälsade sammanlagt 397 nya konsulter välkomna under 2018. Årsskiftet markerade en positiv målgång för det kapitel som startade 2015 och har lagt en bra grund för nästa steg.

Jag är både stolt och tacksam att våra kunder ger oss ett fortsatt och utökat förtroende. Våra kunder måste äga sin egen digitala resa, däremot vill vi vara möjliggöraren som hjälper dem med ny smart it-infrastruktur och underlättar för dem att driva innovation. Mängden data exploderar och verksamheters förmåga att dra nytta av tillgänglig information och utveckla sina digitala ekosystem kommer att avgöra deras framgång. Det är delvis därför vi investerar i nya kompetenser och etablerar vårt nya erbjudandeområde information management, säger Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea Sverige AB.

I januari lanserade Atea sin nya treårsplan med fokus på ett utökat kunderbjudande inom områdena hybrid platforms, digital workplace och information management. Den nya planen innehåller också tydliga och modiga mål inom mångfald och hållbarhet. Att utmanas inom dessa områden är en av anledningarna till medarbetarnas rekordhöga engagemang som visar sig i 2018 års mätning av eNPS-index. Företagskulturen, den höga stoltheten hos 2500 medarbetare och positionen som marknadsledare skapar goda förutsättningar för Atea att fortsätta växla upp under 2019.

Medarbetarna är motorn i vår framgång och deras engagemang är fantastiskt. Vi har lagt ribban högt inför de kommande tre åren med tuffa affärsmål men företagskulturen sporrar oss. För att nå våra mål satsar vi mycket på en fortsatt utveckling av vårt erbjudande och att skapa rätt dynamik i organisationen genom mångfald i vår laguppställning. 2018 ökade vi andelen kvinnliga chefer från 20 till 28 % och medarbetarna har en riktigt hög engagemangsnivå, där kvinnliga medarbetare är snäppet nöjdare än de manliga. Nu lyfter vi blicken för att öka mångfalden ytterligare, säger Carl-Johan Hultenheim.

Resultat Ateakoncernen

Årsomsättningen för koncernen var under 2018 34,7 miljarder norska kronor med en EBIT på 690,3 miljoner norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet var 10,2 miljarder norska kronor, där EBIT uppgick till 309 miljoner norska konor.