Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2022-01-27

Atea ingår partnerskap med AI Sweden

Atea fortsätter att sitta i framsätet när det gäller att hjälpa kunder att dra fördelar av den senaste tekniska utvecklingen. Ett nytt partnerskap med AI Sweden syftar till att accelerera nyttjandet av artificiell intelligens runt om i samhället och för företag.

– Atea får nu en ökad tillgång till den ledande spetskompetens som finns inom AI Sweden och dess nätverk. Genom att samarbeta blir förutsättningarna ännu bättre att göra stora, viktiga framsteg till nytta för många. Partnerskapet är ett utmärkt exempel på att vi blir starkare tillsammans, säger Daniel Ehnhage, affärsområdeschef för Information Management på Atea.

AI Sweden, som är Sveriges nationella AI-center, bildades 2019 och finansieras av både staten och via partners. Missionen är att accelerera användningen av AI i Sverige för att stärka samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Agneta Jacobson, Head of Strategic Partnerships, AI Sweden

– Vi på AI Sweden är mycket glada att kunna välkomna Atea som partner och ser fram emot att arbeta tillsammans med Atea och resten av AI Swedens partnernätverk för att accelerera användningen av AI i Sverige, säger Agneta Jacobson, Head of Strategic Partnerships, AI Sweden

Intresset för AI större än någonsin

Intresset för AI har aldrig varit större än idag. Investeringar i tekniken blir allt oftare en fråga för ledningsgrupper då tillämpningarna kan ha stora strategiska implikationer.

Daniel Ehnhage ser en stor potential i partnerskapet.

”Partnerskapet ger Atea en chans att delta aktivt i Sveriges ledande AI-nätverk och fortsätta vår resa att bygga Sverige med it.”

AI Sweden arbetar med allt från talangattraktion till datadelning, över sektorer och mellan offentlig sektor och akademi. Centrets strategiska initiativ fokuserar framför allt på områdena decentraliserad AI, naturlig språkförståelse (NLU) och informationsdriven hälso- och sjukvård.

Daniel Ehnhage, Affärsområdeschef
för Information Management på Atea.

Atea hjälper kunder hela vägen på AI-resan

För verksamheter som vill ta avgörande kliv framåt kan Atea erbjuda hela paletten av förmågor – från strategi, teknisk arkitektur och skräddarsydd utveckling till införande och effekthemtagning.

– Vi är även en stark aktör som återförsäljare av både hårdvara, mjukvara och tjänster från de starkaste leverantörerna internationellt. Som driftpartner har vi på Atea även en etablerad förmåga att tillhandahålla managerade tjänster. Den kombinationen gör det enkelt och snabbt att komma vidare med sina AI initiativ.

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

Kontaktperson

Daniel Ehnhage
Daniel Ehnhage Chef Information Management