Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2020-02-13

Kunden i fokus när Atea implementerar ny it-strategi

Rajib Eklund har varit koncerngemensam CIO för Atea sedan mars 2019. I augusti samma år blev han även tf CIO för Sverige. Verksamhetsnytta kommer snabbt upp när vi träffar honom för att prata Ateas fortsatta it-strategi, och på frågan om hans bästa tips för en lyckad digitalisering poängterar han vikten av att verksamhet och it närmar sig varandra allt mer.
Rajib Eklund

- It-avdelningensroll har förändrats enormt de senaste 5 åren. It har gått från att vara sedd som en stödorganisation och i många fall, tyvärr, som en kostnadspost till att bli en verklig konkurrensfördel för ett bolag. Titta bara på hur it har transformerat detaljhandeln och finansindustrin, och hur AI och Analytics används för att öka försäljning i digitala kanaler.  

Rajib förklarar att digitaliseringen har tre huvudfokus: att uppnå en ökad effektivitet, möjliggöra nya affärsmodeller och kontinuerligt bidra till en bättre kundupplevelse. Digitalisering är med andra ord en transformation som är kritisk för att verksamheter ska lyckas i framtiden, där it är nyckelkomponenten.  

För att it ska fylla sin roll behöver den bli en än mer naturlig del av verksamhetsprocesser och utgöra en strategisk del av ledningsgruppens arbete. Det gäller inte bara interna behov - som man kanske traditionellt förknippat med it - utan också tjänsteutveckling, affärsmodeller och time-to-market.  

Ny strategi för koncernen 

Den nya koncerngemensamma strategin är ett samspel mellan lokala och koncerngemensamma it-funktioner där man har utgått ifrån att skapa större verksamhetsnytta och bättre kundupplevelser.  

- Vi har letat synergier mellan de olika it-organisationerna och verksamhetsbehovet. Mitt jobb framåt är att lägga grunden för ett ännu bättre samarbete och ett ”ONE IT” fokus. Det handlar också om att vara nära verksamheten i större grad och därigenom få bättre insikt om hur vi kan positionera it på ett nytt sätt i värdekedjan mot våra kunder.  

Möjligheterna, beskriver Rajib, är enorma. Genom att dra nytta av olika avdelningars arbete och styrkor kommer Atea att kunna driva interna effektiviseringsarbeten och stödja tillväxtområden samtidigt. ”I mångt och mycket gör vi samma resa som våra kunder och kan använda våra egna lärdomar utåt.” Rajibs tips till it-avdelningar i förändring är att våga göra saker annorlunda, och att kliva fram.  

Förändringsresan är alltid densamma, den handlar om att våga utmana sina vanor. Verksamhet och it måste hitta varandra på nya sätt om de ska stärka varandra, och då gäller det för it att kliva fram. En kombination av strategi, vilja och medarbetare som vågar anta utmaningen skapar förutsättningarna som behövs för att lyckas!