Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2023-02-24

Engagemanget hos Ateas medarbetare slår nytt rekord under 2022

Ateas medarbetare visar återigen toppnivåer i engagemang under 2022 då den årliga medarbetarundersökningen visar ett eNPS-resultat på 56, vilket är en uppgång från 54 året innan. Dessutom når medarbetarindex 82 av 100, vilket är nytt rekord för Atea.
Atea TP2B

Ateas årliga medarbetarundersökning (EMI) uppnådde under 2022 en svarsfrekvens på 93 procent, vilket motsvarar över 2 400 av bolagets 2 700 medarbetare. Samtidigt visar eNPS-resultatet, som mäter hur benägna medarbetare är att rekommendera sin arbetsgivare till vänner och bekanta, en ökning från 54 till 56 under det gångna året.

– Det är glädjande att engagemanget och rekommendationsgraden är så hög hos våra medarbetare. Vi ligger en bra bit över benchmark med vårt eNPS-värde. Branschen trendar uppåt i och med den dipp vi såg under pandemiåren och har nu ökat ganska mycket sen föregående år. Vi kan se delvis samma trend på Atea men vi har konsekvent hållt oss på en väldigt hög nivå, även under pandemin, medan det varit mer föränderligt i branschen, säger Lisa Eklöf, HR-chef på Atea.

Medarbetarindex, som ringar in medarbetarnas upplevelser inom de fyra områdena arbetsklimat, organisation, ledarskap och visioner & mål, slår även det nytt rekord och landar på 82 av 100, vilket är upp ytterligare en punkt jämfört med förra året.

Lisa Eklöf

– Jag tror att suget efter det fysiska mötet efter pandemin har gjort att många medarbetare fått en rejäl nytändning under 2022. Många av våra viktiga mötesplatser har under året slagit deltagarrekord och topprankats av både kunder och partners. Där har våra medarbetare gjort fantastiska insatser, och det är något jag tror bidrar till det fina resultatet, säger Lisa Eklöf.

Ledarskapet hyllas av medarbetarna

Medarbetarna har de senaste åren gett sina chefer allt högre snittbetyg, en utveckling som fortsätter även i år. Av de fyra områdena som mäts är det ledarskap som återigen tagit nya kliv framåt i år, och får sitt bästa resultat hittills: 87 av 100.

– En viktig parameter till att ledarskapet fortsätter att öka kan hänga samman med att fler möten mellan ledare och medarbetare nu får ännu större variation. Möten och feedback kan ske både via Teams, på kontoret och på våra andra mötesplatser och landslagsläger, säger Lisa Eklöf.

Kompetensutveckling i fokus

På Atea har man länge arbetat med frågor inom kompetensutveckling. Det är något som även avspeglar sig i resultatet.

– Vi vet, från både studier, rapporter och erfarenhet, att möjligheten att utvecklas i arbetet ligger på topplistan över vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Det är också en viktig del i vad som avgör om man väljer att stanna hos en arbetsgivare på lång sikt, säger Lisa Eklöf.

81 procent av medarbetarna upplever, enligt den senaste medarbetarundersökningen, att Atea är en arbetsgivare som skapar förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling och lärande, och 83 procent upplever att det finns utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Arbetar aktivt för en ännu mer inkluderande arbetsplats

Hos Atea pågår ett långsiktigt arbete med att skapa en ännu mer inkluderande arbetsplats. Och i årets medarbetarundersökning har ett frågeområde som mäter upplevelsen av inkludering, det vill säga hur inkluderande medarbetarna upplever sig vara på Atea, adderats. Ateas inkluderingsindex bygger på en forskningsbaserad definition där nivån av inkludering på arbetsplatsen främst påverkas av två parametrar: grupptillhörighet och individens värde.

Inkluderingsresultatet landar i år på index 88 på båda parametrarna vilket betraktas som ett starkt resultat då allt mellan index 75-100 räknas som en hög grad av inkludering, enligt indexmätningen.

– Inkludering är en grundförutsättning för att Atea ska kunna erbjuda en engagerande och utvecklande arbetsplats som ger utrymme för olika erfarenheter, perspektiv och kompetenser. Atea ska vara platsen där alla medarbetare utvecklas, känner tillhörighet och värdesätts för dem de är, säger Christine Runefjärd, HR Specialist Diversity and Inclusion på Atea.

Läs mer om karriärmöjligheter på Atea här.

Malin Carlsson HR-specialist